Arctic

น้ำแข็งขั้วโลกเหนือกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง

By: lew
Writer
on Thu, 26/09/2013 - 00:46

หลักฐานหนึ่งของภาวะโลกร้อนคือปริมาณน้ำแข็งขั้วโลกขั้วโลกเหนือที่ช่วงหน้าร้อนมักจะหดตัวลงเป็นปกติ แต่พื้นที่เล็กสุดของแต่ละปีกำลังลดลงเรื่อยๆ แต่ปีนี้พื้นน้ำแข็งที่รอดจากฤดูร้อนกลับเหลือมากกว่าปีที่แล้วที่ต่ำสุดถึง 50%

Walt Meier นักวิทยาศาสตร์ของนาซ่าระบุว่าการเพิ่มขึ้นของน้ำแข็งในแต่ละปีไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะน้ำแข็งมักไม่ลดลงต่ำสุดต่อเนื่องกันสองปีติดๆ อยู่แล้ว แต่การเพิ่มขึ้นปีเดียว 50% ก็นับว่ามากกว่าที่คาดไว้

หมีขั้วโลกกำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธ์จากการผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์

By: lew
Writer
on Thu, 16/12/2010 - 18:22

สภาวะโลกร้อนทำให้ภูมิประเทศเปลี่ยนไปจนสัตว์ขั้วโลกเริ่มจับคู่กันได้ยากขึ้น แต่ปัญหาใหม่สำหรับหมีขั้วโลกคือมันเริ่มจับคู่ข้ามสายพันธุ์ไปยังหมีพันธุ์อื่นๆ บ้างแล้ว

รายงานการผสมข้ามสายพันธุ์มีครั้งแรกในปี 2006 เมื่อมีรายงานการพบหมี pizzly ที่ผสมระหว่างหมี grizzly และหมีขั้วโลก ในปีนี้เองมีรายงานอีกครั้งถึงหมีที่มี DNA ทั้งสองสายพันธุ์

ผลที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับภาวะโลกร้อน เนื่องจากน้ำแข็งขั้วโลกเปลี่ยนรูปร่างไปในแต่ละปีอย่างรวดเร็ว ทำให้เหล่าหมีต้องย้ายที่อยู่จากปรกติ

นอกจากหมีแล้วสัตว์อื่นๆ ก็เริ่มมี รายงานการผสมข้ามสายพันธุ์กันแล้วเช่น วาฬ, แมวน้ำ, และโลมา

น้ำแข็งทวีปอาร์กติกยังไม่ทำลายสถิติต่ำสุดในปีนี้

By: lew
Writer
on Wed, 17/09/2008 - 10:07

ปรากฎการณ์ปริมาณน้ำแข็งขั้วโลกเหลือกำลังลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จนเชื่อกันว่าปริมาณน้ำแข็งขั้วโลกทวีปอาร์กติกในปีนี้จะลดลงต่ำสุดเป็นประวัติการณ์นับแต่มีการสำรวจครั้งแรกในปี 1980 นั้น ตัวเลขปริมาณน้ำแข็งต่ำสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็มาอยู่ที่ 4.5 ล้านตารางกิโลเมตร ยังคงสูงกว่าปีที่แล้วที่น้ำแข็งเหลือเพียง 4.13 ล้านตารางกิโมเมตรเท่านั้น

ปริมาณน้ำแข็งขั้วโลกเป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนสำหรับภาวะโลกร้อนในทุกวันนี้ เนื่องจากอุณภูมิเฉลี่ยที่ร้อนขึ้นนั้นวัดได้ไม่กี่องศาเซลเซียสเท่านั้น

Subscribe to RSS - Arctic