Anthropology

ประเทศกว้างๆ มีความหลากหลายน้อยกว่าประเทศยาวๆ

By: terminus
Writer
on Thu, 14/06/2012 - 02:47

ในหนังสือขายดี Guns, Germs and Steel ของ Jared Diamond ซึ่งตีพิมพ์ในปี 1997 เสนอคำอธิบายเชิงภูมิประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเหตุผลว่าทำไมอารยธรรมของยูเรเซียถึงได้ก้าวรุดหน้าจนแผ่ไปทั่วโลก ขณะที่คนในอารยธรรมส่วนอื่นๆ ของโลกจึงถูกกดให้ยากจน

หนึ่งในหลักการคำอธิบายของ Jared Diamond คือ ความก้าวหน้าทางอารยธรรมจะแพร่กระจายไปในแนวเส้นละติจูด (เส้นแนวนอน, ตะวันออก-ตะวันตก) เดียวกันได้ง่ายกว่าที่จะแพร่ไปทางเส้นลองจิจูด (เส้นแนวตั้ง, เหนือ-ใต้) เนื่องจากสภาพภูมิอากาศของพื้นที่แนวละติจูดเดียวกันไม่ต่างกันมากนัก สามารถปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ชนิดเดียวกันได้

เพราะเหา ทำให้เรารู้ว่ามนุษย์เริ่มใส่เสื้อผ้าครั้งแรกเมื่อไร

By: terminus
Writer
on Sat, 08/01/2011 - 22:40

เหาเป็นปรสิตที่คงไม่มีใครต้องการเก็บไว้กับตัว แต่อย่างน้อยมันก็มีประโยชน์ในการศึกษา โดยเฉพาะเรื่องเวลาจุดเริ่มต้นที่มนุษย์เริ่มใส่เสื้อผ้า เพราะการจะไปขุดหาหลักฐานของเสื้อผ้าตัวแรกแห่งมนุษยชาตินั้นเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ นักวิทยาศาสตร์คาดกันว่าเสื้อผ้าในยุคแรกน่าจะเปื่อยสลายหายไปหมดตามกาลเวลา ไม่เหลือทิ้งร่องรอยอะไรไว้ให้ตรวจสอบ

Subscribe to RSS - Anthropology