Altruism

เป็นคนดีอย่างไรให้โดนด่า?: การทำดีที่เจือปนผลประโยชน์โดนประณามมากกว่าการไม่ทำอะไรเลย

By: terminus
Writer
on Tue, 04/02/2014 - 03:31

ถ้าใครเคยน้อยใจว่าทำไมทำดีแล้วยังโดนคนรุมด่า ขอให้สบายใจได้ คุณไม่ใช่คนเดียวในโลกที่ได้รับความอยุติธรรมเช่นนั้น มันเป็นธรรมชาติของสังคมมนุษย์ บ่อยครั้งที่การทำความดีไม่จำเป็นต้องได้รับคำชมสรรเสริญจากคนรอบข้างเสมอไป และในบางครั้งสังคมอาจจะมองความดีของคุณเป็นเรื่องที่แย่กว่าการไม่ทำอะไรเลยด้วยซ้ำ

คนน้ำใจงามจะมีอายุยืน

By: terminus
Writer
on Mon, 12/09/2011 - 21:23

ใครที่ไม่เชื่อว่าทำดีแล้วจะได้ดี คงต้องหันกลับมาอ่านข่าวนี้แล้วแหละ เมื่อมีงานวิจัยชี้ให้เห็นว่าคนที่มีน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนจะได้รับสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในชีวิต นั่นคือ อายุที่ยืนยาวขึ้น

ทีมวิจัยที่นำโดย Sara Konrath แห่งมหาวิทยาลัยมิชิแกน ได้ติดตามข้อมูลสำรวจจากกลุ่มตัวอย่าง 10,317 คนในรัฐ Wisconsin ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี 1957 ถึง 2008 กลุ่มตัวอย่างมีทั้งชายและหญิงอย่างละประมาณครึ่งต่อครึ่ง รายละเอียดของข้อมูลที่ติดตาม ได้แก่ ข้อมูลทางด้านสุขภาพ ความถี่ในการอาสาช่วยงานสาธารณะ เหตุผลในการออกช่วยงาน การสูบบุหรี่ การดื่มเหล้า ฯลฯ

วิวัฒนาการของหุ่นยนต์ช่วยไขปริศนาพฤติกรรมการเสียสละ

By: terminus
Writer
on Mon, 09/05/2011 - 00:29

พฤติกรรมการเสียสละ (Altruism) เป็นสิ่งที่พบได้ทั่วไปในสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะสัตว์สังคม สัตว์ตัวใดตัวหนึ่งจะยอมเสียผลประโยชน์หรือแม้แต่เสียชีวิตเพื่อดำรงไว้ซึ่งความอยู่รอดของพวกพ้องในกลุ่ม ในปี 1964 นักชีววิทยาชาวอังกฤษชื่อว่า W. D. Hamilton ได้ตั้งทฤษฎีขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่ออธิบายเหตุผลเบื้องหลังของพฤติกรรมการเสียสละตามหลักการของการคัดเลือกตามธรรมชาติ ต่อมาทฤษฎีนั้นกลายเป็นกฏที่ชื่อว่า "Hamilton's rule of kin selection"

ยีนตัวเดียวก็กำหนดความใจบุญของเราได้

By: terminus
Writer
on Mon, 08/11/2010 - 22:25

พฤติกรรมการเสียสละ (Altruism) เป็นสิ่งที่พบได้แพร่หลายในสิ่งมีชีวิต ไม่เว้นแม้แต่ในมนุษย์ และนักวิทยาศาสตร์ก็มีความเชื่อมาตลอดว่าลักษณะนี้ต้องเป็นลักษณะที่ถูกควบคุมโดยพันธุกรรม (อย่างน้อยก็บางส่วน)

งานของทีมวิจัยที่นำโดยศาสตราจารย์ Martin Reuter แห่งมหาวิทยาลัยบอนน์ได้พิสูจน์ให้เห็นเป็นครั้งแรกว่า ความแตกต่างของยีนแค่ตัวเดียวก็มีผลต่อพฤติกรรมการเสียสละของมนุษย์ได้

Subscribe to RSS - Altruism