Air Pollution

มลภาวะจากน้ำมันดีเซลอาจมีส่วนทำร้ายผึ้งน้อย

By: terminus
Writer
on Mon, 10/10/2011 - 17:44

ผึ้งน้ำหวาน (honey bee) ถือเป็นแมลงเศรษฐกิจที่สำคัญมากที่สุดตัวหนึ่งของโลก ไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์ เช่น น้ำผึ้ง นมผึ้ง ฯลฯ เท่านั้นที่ขายทำเงินได้ แต่บริการช่วยผสมเกสรของผึ้งน้อยเหล่านี้ยังมีประโยชน์ต่อพืชเศรษฐกิจอีกหลายตัว

ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ นักวิทยาศาสตร์พบว่าประชากรผึ้งน้ำหวานทั่วโลกลดลงโดยไม่รู้สาเหตุ เอาเฉพาะแค่ที่สหรัฐอเมริกาแห่งเดียว ในปี 2007, 2008 และ 2009 ก็พบว่าจำนวนรังผึ้งทั่วประเทศลดลงถึงปีละ 35%

แสงไฟในกลางคืนทำให้มลพิษทางอากาศแย่ลงไปอีก

By: mementototem
Writer
on Fri, 17/12/2010 - 13:28

มลพิษทางอากาศที่เกิดจากเครื่องยนต์ และโรงงานอุตสาหกรรมนั้นจะลดลงในตอนกลางคืน โดยกระบวนการของ nitrate radical (NO3) ที่เป็นรูปแบบพิเศษของไนโตรเจนออกไซด์ และมันจะสลายตัวไปเมื่อโดนแสงแดด กระบวนการนี้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ

จากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์จาก NOAA และ CIRES ที่นำโดยคุณฮาราล์ด สตาร์ค ได้พบว่าแสงไฟในเมืองลอสแอนเจลิส และเมืองที่มีแสงไฟเยอะ ๆ นั้นไปขัดขวางการเกิด nitrate radical แม้ว่าแสงพวกนี้จะสว่างน้อยกว่าดวงอาทิตย์เป็นหมื่นเท่าก็ตาม

อยู่ที่เสียงดังมาก ๆ เป็นเวลานานอาจตายได้

By: mementototem
Writer
on Wed, 13/10/2010 - 12:11

คุณแมททิแอส เอกเกอร์ (Matthias Egger) แห่งมหาวิทยาลัยเบิร์น (University of Bern) ได้ทำการศึกษาพบว่า การอยู่ในที่ที่มีเสียงดังมาก ๆ อย่างใกล้สนามบิน ใต้เส้นทางบิน จะเพิ่มอัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Heart Attack)

โดยเขารวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางราชการ สภาพแวดล้อม ระยะห่างระหว่างที่อยู่อาศัยกับสนามบิน และระดับความรุนแรงของเสียงที่มีต่อพื้นที่ดังกล่าว

แผนที่มลพิษทางอากาศรอบโลกจาก NASA

By: mk
Writer
on Sat, 25/09/2010 - 10:57

NASA เปิดเผยแผนที่แสดงมลภาวะทางอากาศของโลก โดยคำนวณจากความหนาแน่นของอานุภาคขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมโครเมตร ซึ่งเป็นขนาดอานุภาคที่เล็กพอจะผ่านการป้องกันของร่างกายและเข้าไปสะสมในปอดจนเป็นอันตรายต่อมนุษย์

ดาวเทียมนั้นสแกนสภาพอากาศโดยตรงไม่ได้ แผนที่นี้เป็นการประมวลผลข้อมูลอื่นๆ อีกต่อหนึ่งโดย Dalhousie University ในแคนาดา

จากภาพจะเห็นว่าบริเวณที่เป็นทะเลทราย จะมีอานุภาคฝุ่นหนาแน่นมากครับ

ผู้ศึกษามลภาวะทางอากาศในสเปน พบสารเสพย์ติด 5 ชนิด

By: mk
Writer
on Sat, 16/05/2009 - 14:27

การศึกษาสภาพแวดล้อมของเมืองอาจจะบ่งชี้ถึงรสนิยมของประชากรในเมืองนั้นๆ ได้ อย่างในข่าวนี้ สถาบันวิจัยของรัฐบาลสเปนได้ศึกษาสภาพอากาศในเมืองใหญ่อย่างมาดริดและบาร์เซโลนา สิงที่พบก็คือควันจากการเสพสิ่งเสพย์ติดอย่างน้อย 5 ชนิด เช่น โคเคน แอมเฟตามีน (ยาบ้า) ฝิ่น และ LSD เป็นต้น

Subscribe to RSS - Air Pollution