NIST

วัดค่าคงที่ของพลังค์ด้วยเลโก้

By: lew
Writer
on Thu, 11/12/2014 - 08:41

โลกวิทยาศาสตร์กำลังเตรียมหาข้อสรุปนิยามของมวลเสียใหม่ด้วยค่าคงที่ของพลังค์ (h) และตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ของ NIST (สถาบันมาตรฐานอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ) ได้ตีพิมพ์การนำเสนอชุดทดลองหาค่าคงที่นี้ด้วยชุดเลโก้ที่ชื่อว่า LEGO Watt Balance เลียนแบบมาจากเครื่อง Watt Balance ของจริง

เครื่อง Watt Balance จะหาพลังงานไฟฟ้าที่ต้องใช้ในการยกมวลขึ้น หากเรารู้ค่าแรงโน้มถ่วงอย่างแม่นยำ เราก็นิยามมวลให้อยู่ในรูปของค่าพลังงานไฟฟ้า และเนื่องจากกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์สามารถนิยามจากค่าคงที่ของพลังค์และความเร็วแสง เราก็จะสามารถนิยามมวลด้วยค่าคงที่เหล่านี้ได้เช่นกัน

สหรัฐฯ เสนอมาตรฐานวัดมวลด้วยค่าคงที่แทนแท่งแพลตินัม

By: lew
Writer
on Sun, 31/10/2010 - 11:53

มาตรฐานการวัดมวลในระบบ SI ที่เป็นกิโลกรัมอย่างที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ ถูกเทียบจากมาตรฐานกลางคือแท่งแพลตินัมหรือทองคำขาวขนาด 1 กิโลกรัมที่ถูกเก็บไว้ในห้องนิรภัยในฝรั่งเศส ปัญหาคือแท่งแพลตินั่มนี้จะเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาไม่ว่าจะเก็บไว้ดีแค่ไหนก็ตาม

การเสื่อมสลายของมวลมาตรฐานทำให้เราวัดค่าอื่นๆ ที่พึ่งมวลในการนิยามค่าได้ยากตามไปด้วย เช่น ไฟฟ้า (แอมแปร์), โมล, หรือกระทั่งความสว่าง

ข้อเสนอใหม่คือการนิยามมวลด้วยค่าคงที่ Planck แทนเพื่อไม่ให้นิยามปริมาณมวลจะเสื่อมสภาพได้อีก โดยหากข้อเสนอนี้ผ่านจริงจะทำให้หน่วยพื้นฐาน 7 หน่วยได้รับการนิยามขึ้นใหม่

Subscribe to RSS - NIST