กุญแจ รถยนต์ โทรศัพท์ ปลอดภัย

กุญแจรถ ล็อกมือถือขณะขับ

By: kru_taweepong on Thu, 05/02/2009 - 05:51

นักวิจัยในอเมริกาสร้างระบบกุญแจติดรถยนต์ ป้องกันไม่ให้โทรไปขับไป
แม้แต่ส่งข้อความก็ไม่ได้เช่นกัน

มีต่อ.. (มีคลิป)

นวัตกรรมระบบกุญแจนี้ชื่อ "key2safedriving"
เป็นผลงานของนักวิจัยมหาวิทยาลัยยูทาห์ ที่มีวัตถุประสงค์
ต้องการลดจำนวนอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตบนท้องถนน
โดยพึ่งพาเทคโนโลยีบลูทูธในการเชื่อมต่อกุญแจแบบไร้สายเข้ากับโทรศัพท์

Subscribe to RSS - กุญแจ รถยนต์ โทรศัพท์ ปลอดภัย