Health

สูบบุหรี่เกี่ยวข้องกับระดับไอคิวต่ำ

By: lew
Writer
on Mon, 05/04/2010 - 23:46
Topics: 

แม้จะบอกไม่ได้ว่าคนไอคิวต่ำมักจะสูบบุหรี่หรือบุหรี่ทำให้ไอคิวต่ำแต่รายงานการศึกษาทหารอิสราเอลก็แสดงให้เห็นว่าระดับการสูบบุหรี่มีความเกี่ยวข้อกับไอคิวต่ำอย่างชัดเจน

รายงานจากมหาวิทยาลัย Tel Aviv ได้ศึกษาทหารอิสราเอลสองหมื่นคนพบความจริงสามประการ

  1. ทหารที่ไม่สูบบุหรี่มีไอคิวเฉลี่ย 101
  2. ทหารที่สูบบุหรี่มีไอคิวเฉลี่ย 94
  3. ในกลุ่มทหารที่สูบบุหรี่ ทหารที่สูบบุหรี่มากกว่าวันละ 1 ซองมีไอคิวเฉลี่ย 90

ว่าแล้วก็เลิกกันเถิดครับ

ที่มา - Science Daily

ไขมันเสพติดได้?

By: lew
Writer
on Mon, 29/03/2010 - 22:59

เชื่อกันมานานว่าอาหารที่มีไขมันสูงๆ สร้างความอยากอาหารให้กับคน ด้วยคำอธิบายว่าคนเราต้องการสำรองพลังงาน การวิวัฒนาการจึงทำให้เราต้องการสะสมไขมันไว้มากๆ แต่แนวทางใหม่ก็ได้อธิบายว่าไขมันนั้นอาจจะกระตุ้นให้คนเราบริโภคไขมันเกินขนาดในแบบเดียวกับที่เราติดสารเสพติด

งานวิจัยนี้ดำเนินการโดยดร. Paul J. Kenny และทีมงาน พวกเขาแยกหนูทดลองออกเป็นสามกลุ่ม กลุ่มแรกให้อาหารปรกติ กลุ่มที่สองให้อาหารไขมันสูงวันละหนึ่งชั่วโมง และกลุ่มที่สามให้อาหารไขมันสูงวันละ 23 ชั่วโมง

หลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล์และอัตราการตายของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด

By: chobits_nizzy
Writer
on Mon, 29/03/2010 - 13:59

เมื่อวันที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา มีงานวิจัยชิ้นใหม่ โดยด็อกเตอร์Kenneth Mukamal ที่ศึกษาจากประชากรของประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวนมากกว่า 245,000 คน รายงานว่าการบริโภคแอลกอฮอล์ในปริมาณเล็กน้อยถึงปานกลางมีความเกี่ยวข้องกับอัตราการตายของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ลดลง สำหรับการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณสูงนั้น ไม่ชัดเจนว่าจะเกี่ยวข้องกับอัตราการตายของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือไม่

หุ่นยนต์นาโนเทคนำส่งการรักษาด้วยยีนบำบัดผ่านทางกระแสเลือด

By: chobits_nizzy
Writer
on Wed, 24/03/2010 - 20:46

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าในวันที่ 22 มีนาคมที่ผ่านมา นักวิจัยชาวสหรัฐอเมริกาได้พัฒนาหุ่นยนต์นาโนขนาดเล็กที่สามารถวิ่งไปตามกระแสเลือดของผู้ป่วย และไปที่ก้อนเนื้องอกเพื่อรักษาด้วยยีนบำบัดซึ่งจะทำให้ยีนที่สำคัญของมะเร็งหยุดการทำงานได้

โดยในขณะนี้มีบริษัทยาและบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพจำนวนมากกำลังหาช่องทางที่จะจัดการกับ RNA เพื่อขัดขวางการแสดงออกของยีนที่ทำให้เกิดโรค ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทาย

ในขณะนี้ผู้ทำการรักษาบางทีมได้ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ บางทีมใช้ไขมันในการรักษา เพื่อให้ตรงเป้าหมาย

การมีบุตรยากมีความเกี่ยวข้องกับการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก

By: chobits_nizzy
Writer
on Mon, 22/03/2010 - 14:15
Topics: 

ข้อมูลจากสหรัฐอเมริก (US) บ่งชี้ว่า ชายที่มีบุตรยากมักจะมีความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากเพิ่มมากขึ้น

โดยนักวิจัยได้ศึกษาจากข้อมูลของชายที่ป่วยเป็นมะเร็งที่เข้ารับการรักษาในคลินิกรักษาชายมีบุตรยากในแคลิฟอร์เนียและพบว่า ผู้ชายที่มีบุตรยากจะโดนวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมากกว่าปกติเกือบสามเท่า

อย่างไรก็ตามเจ้าของงานวิจัยนี้บอกว่ายังมีสิ่งที่ต้องทำอีกมากเพื่อยืนยันความเกี่ยวข้องระหว่างการมีบุตรยากและการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก หากสามารถยืนยันได้ ก็หมายความว่าควรจะมีการตรวจคัดกรองการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากในชายที่มีบุตรยาก

องค์การอาหารและยาเตือน การรับประทานยาลดไขมันซิมวาสเตตินในปริมาณสูงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคกล้ามเนื้อผิดปกติ

By: chobits_nizzy
Writer
on Sat, 20/03/2010 - 23:39
Topics: 

19 มีนาคม 2553 - องค์การอาหารและยา (FDA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา (US) ได้ออกมาเตือนว่าการใช้ยาลดไขมันซิมวาสเตติน (Simvastatin) ในปริมาณสูงที่ 80 มิลลิกรัม เพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคกล้ามเนื้อผิดปกติ

จากการศึกษาข้อมูลจากหลายๆแหล่ง และหลายวิธี พบว่ากลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับยาลดไขมันซิมวาสเตติน (Simvastatin) 80 มิลลิกรัม เป็นโรคกล้ามเนื้อผิดปกติมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับยา 20 มิลลิกรัม

จะเป็นโสด หรือมีคู่แล้วไม่มีความสุขก็มีโอกาสเส้นเลือดในสมองแตกพอๆ กัน

By: lew
Writer
on Mon, 01/03/2010 - 23:31

งานวิจัยร่วมระหว่างกระทรวงสาธารณสุขของอิสราเอลร่วมกับสถาบันโรคหัวใจ, ปอด และเลือดของสหรัฐฯ ได้แถลงผลวิจัยพบความเกี่ยวเนื่องระหว่างสถานะในชีวิตคู่และอัตราการเป็นโรคเส้นเลือดในสมองแตก จากกลุ่มข้อมูลชายจำนวน 10,059 คนที่เป็นพนักงานของรัฐ

ผลขั้นต้นชี้ให้เห็นว่าเมื่อแยกข้อมูลระหว่างผู้ที่แต่งงานแล้วกับกลุ่มเป็นโสดจะมีโอกาสเป็นโรคเส้นเลือดในสมองแตกร้อยละ 8.4 ขณะที่คนแต่งงานแล้วจะมีโอกาสร้อยละ 7.1 เท่านั้น เมื่อปรับผลตามพฤติกรรมแวดล้อมเช่น ความอ้วน, การสูบบุหรี่ และปัจจัยอื่นๆ พบว่าคนโสดมีความเสี่ยงมากกว่าคนที่แต่งงานถึงร้อยละ 64

การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างหนักเชื่อมโยงกับโรคซึมเศร้า

By: lew
Writer
on Thu, 04/02/2010 - 06:36

รายงายล่าสุดจากมหาวิทยาลัยลีดส์แห่งสหราชอานาจักรได้ระบุความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างหนักและโรคซึมเศร้า

งานวิจัยนี้ได้ศึกษากลุ่มตัวอย่าง 1,319 คนที่มีช่วงอายุระหว่าง 16 ถึง 51 ปี พบว่าโอกาสการเป็นโรคซึมเศร้ามีความเกี่ยวข้องกับการใช้อย่างหนัก โดยในกลุ่มผู้ใช้ที่อยู่ในขั้นเสพติดอินเทอร์เน็ตนั้นแสดงระดับการเป็นโรคซึมเศร้าสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญ

รายงานฉบับนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าอินเทอร์เน็ตก่อให้เกิดโรคซึมเศร้าหรือกลุ่มผู้เป็นโรคซึมเศร้าเข้าไปหาอินเทอร์เน็ตเป็นที่พึ่ง

อ่านจบแล้วหาเวลาไปเดินเล่นกับเพื่อนๆ และครอบครัวบ้างนะครับ

การศึกษาเรื่อง เมื่อต้องการการตัดสินใจ ? ให้ดื่มน้ำตาล

By: chobits_nizzy
Writer
on Sat, 30/01/2010 - 19:59
Topics: 
นักวิจัยของ University of South Dakota ถามคำถามกับนักเรียนจำนวน 65 คน ให้เลือกระหว่างเงินจำนวนเล็กน้อยในวันพรุ่งนี้ และเงินจำนวนมากในอนาคต พบว่าหลังจากให้นักเรียนเหล่านั้นดื่มโซดาผสมน้ำตาล (sugary soda) 10 นาที มีผู้ที่ต้องการเงินจำนวนมากในอนาคตสูงกว่า "เราทำการทดลองนี้ เพื่อศึกษาว่าระดับน้ำตาลไม่ได้มีผลต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารเท่านั้น แต่มีผลต่อการตัดสินใจด้วย และคุณจะรอสิ่งดีๆในอนาคตได้นานกว่าเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น" คุณหวัง (Wang)กล่าว ที่มา - physorg.com

การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่อาจป้องกันการเป็นโรคอัลไซเมอร์

By: pawinpawin
Writer
on Fri, 08/01/2010 - 23:26

ปกติเรามักจะคิดว่าการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นส่งผลเสียต่อสุขภาพ แต่งานวิจัยที่มาจากคณะที่นำโดย Gary W. Arendash จาก Florida Alzheimer's Disease Research Centerนี้อาจให้ผลที่แตกต่างกันออกไป

Pages

Subscribe to RSS - Health