Biology

นักชีววิทยาเริ่มไว้ใจส่งงานเข้า arXiv มากขึ้น

By: terminus
Writer
on Sun, 05/08/2012 - 14:40

หลังจากที่เปิดตัวมาตั้งแต่ปี 1991 เว็บไซต์ฝากบทความวิจัย arXiv.org (อ่านออกเสียงเหมือนคำว่า "archive" เนื่องจากตัว X ตรงกลางคำคือตัวอักษรกรีก χ หรือ chi) ก็ดูเหมือนหนึ่งจะถูกครอบครองด้วยบทความจากนักดาราศาสตร์, นักฟิสิกส์, นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, และนักคณิตศาสตร์ แม้ arXiv จะเปิดตัวหมวดที่ชื่อว่า "quantitative biology" ในปี 2003 ไว้ให้สำหรับงานวิจัยสาขาชีววิทยาและพันธุศาสตร์โดยเฉพาะ แต่นักชีววิทยาส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยไว้ใจส่งงานเข้ามาฝากที่ arXiv มากนัก

เพศของลูก แม่เลือกให้เอง

By: mementototem
Writer
on Wed, 01/08/2012 - 14:37

ในการศึกษาก่อนหน้านี้ มีการแสดงให้เห็นว่า สภาพทางกายภาพของแม่จะเป็นตัวกำหนดอัตราส่วนของเพศของลูก แต่ในการศึกษาครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของแม่ต่างหากที่เป็นตัวกำหนดอัตราส่วนของเพศของลูก

นักวิทยาศาสตร์ชาวออสเตรเลียได้แบ่งนกฟินซ์ (parrot finch) อายุ 1 ปี ที่ให้อาหารเหมือนกันตั้งแต่เกิด ออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งให้อาหารที่มีสารอาหารสูง ส่วนอีกกลุ่มให้อาหารที่มีสารอาหารต่ำ เป็นเวลา 12 สัปดาห์ ก่อนที่จะจับคู่ผสมพันธุ์ โดยนกฟินซ์ทั้ง 2 กลุ่ม จะมีน้ำหนัก สัญญาณชีวิต และระบบภูมิคุ้มกันเหมือน ๆ กัน เพื่อตัดเรื่องสภาพทางกายภาพของแม่ออกไป ซึ่งยุ่งยากมาก กว่าจะควบคุมให้ได้อย่างนี้

ผลที่ได้คือ นกฟินซ์ที่ได้รับอาหารที่มีสารอาหารต่ำ ซึ่งเป็นตัวแทนของนกที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้ง มีลูกที่เป็นตัวผู้มากกว่าตัวเมีย เพราะสำหรับนกฟินซ์แล้ว ลูกตัวผู้จะโตเร็วกว่า มีสุขภาพที่สมบูรณ์กว่า และสามารถอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งได้ดีกว่า รวมทั้งเป็นภาระของแม่นกน้อยกว่าด้วย

การค้นพบนี้เป็นหลักฐานแรกที่สนับสนุนทฤษฎีวิวัฒนาการที่ว่า สัตว์ตัวเมียจะปรับอัตราส่วนของเพศของลูกที่เกิดมา ตามปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมเพื่อความอยู่รอด

ที่มา: Phys.Org

ปลวกชราแบกถุงอาวุธเคมีไว้ระเบิดใส่ศัตรู

By: terminus
Writer
on Sun, 29/07/2012 - 18:02

Neocapritermes taracua เป็นปลวกที่อาศัยทำรังอยู่ในป่าเขตร้อน คณะนักวิจัยที่นำโดย Robert Hanus แห่ง Academy of Sciences สาธารณรัฐเช็ค สังเกตเห็นว่าปลวกวรรณะปลวกงานของ N. taracua บางตัวมีจุดสีน้ำเงินๆ สองจุดอยู่บนบริเวณท้องปล้องที่อยู่ติดกับปล้องอก และเมื่อพวกเขาลองเอาคีมหนีบ (forceps) ไปหยิบหรือแหย่ๆ ปลวกที่มีจุดสีน้ำเงิน ก็ดูเหมือนว่าพวกมันจะชอบระเบิดตัวเองมากกว่าปลวกงานธรรมดาที่ไม่มีจุดสีน้ำเงินบนท้อง

เห็ดทำยีนหายเพื่อที่จะได้อยู่ร่วมชีวิตกับพืช

By: terminus
Writer
on Thu, 19/07/2012 - 23:25

เห็ดในสกุล Amanita น่าจะเป็นหนึ่งในเห็ดที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก หากใครไม่เชื่อก็ลองค้นหารูปภาพของเห็ด Amanita muscaria ดู ในสมัยเด็กหลายคนก็คงเคยกินเห็ดชนิดนี้เพื่อให้ตัวโตกันมาบ้างหละ (มันคือต้นแบบของเห็ดในเกม Mario นั่นเอง!) เห็ดหลายชนิดในสกุลนี้เป็นเห็ดพิษที่มีพิษร้ายแรง แต่บางชนิดก็มีพิษน้อย บางชนิดก็รับประทานได้

Anne Pringle และ Ben Wolfe แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ไม่ได้สนใจจะกินเห็ดให้ตัวตัวโต แต่พวกเขาสนใจในแง่ที่ว่าเห็ด Amanita มีวิวัฒนาการไปใช้ชีวิตอยู่อาศัยร่วมกับพืชได้อย่างไร

สัตว์สมองเล็กมีโอกาสสูญพันธุ์มากกว่าสัตว์สมองใหญ่

By: terminus
Writer
on Wed, 18/07/2012 - 21:09

Eric Abelson แห่ง Stanford University พบจากผลการวิเคราะห์ของตัวเองว่า สัดส่วนของน้ำหนักสมองกับน้ำหนักตัวของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสามารถใช้เป็นตัวทำนายโอกาสในการสูญพันธุ์ของสัตว์ชนิดนั้นๆ ได้

เขาได้เอาข้อมูลของน้ำหนักตัวและน้ำหนักสมองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดมาวาดเป็นกราฟความสัมพันธ์ จากนั้นก็ลากเส้นตรงในกราฟเพื่อทำเป็นมาตรฐานว่าอัตราส่วนของน้ำหนักสมองต่อน้ำหนักตัวของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นอย่างไร

ผลพิสูจน์ออกมาค้าน... ผลการทดลอง "แบคทีเรียกินสารหนู" ไม่ถูกต้อง

By: terminus
Writer
on Mon, 09/07/2012 - 16:55

เมื่อปลายปี 2010 ทีมของ ดร. Felisa Wolfe-Simon นักจุลชีววิทยาจาก Astrobiology Institute ของ NASA พบว่าแบคทีเรีย Halomonas สายพันธุ์ GFAJ-1 สามารถย่อยสารหนู (Arsenic, As) และเอาสารหนูเข้าไปแทนที่ฟอสฟอรัสในสาย DNA ของมันได้ การค้นพบนี้สร้างความตระหนกตกใจให้กับนักชีววิทยาทั้งวงการ เนื่องจากสารหนูเป็นธาตุที่มีพิษสำหรับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกนี้

นักวิทยาศาสตร์หลายคนได้ออกมาโต้เถียงและทำการทดลองซ้ำเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าผลการทดลองของทีม Felisa Wolfe-Simon นั้นมีข้อผิดพลาด (ข่าวเก่า) และหลายการทดลองก็พบว่า DNA ของแบคทีเรีย GFAJ-1 ไม่ได้มีสารหนูเป็นองค์ประกอบอย่างที่อ้างแต่ประการใด

ล่าสุด เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2012 วารสาร Science ซึ่งเป็นวารสารที่ทีม Felisa Wolfe-Simon ลงตีพิมพ์ผลงานในทีแรก ได้ตีพิมพ์บทความวิจัยสองชิ้นที่คัดค้านผลการทดลองของทีม Felisa Wolfe-Simon แล้ว

นักชีววิทยากับนักฟิสิกส์จับมือกันออกแบบเครื่องตรวจจับสสารมืดด้วย DNA

By: terminus
Writer
on Mon, 02/07/2012 - 23:42

สสารมืดหรือ Dark Matter คือสสารที่นักฟิสิกส์คาดว่ามีเต็มไปทั่วทั้งจักรวาล เนื่องจากนักฟิสิกส์เอามวลทั้งหมดของสสารที่มองเห็นได้มาบวกๆ รวมกันแล้ว พบว่ามันไม่เพียงพอที่จะอธิบายปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่เกิดขึ้น นักฟิสิกส์คำนวณได้ว่าสสารในจักรวาลของเราเป็นสสารมืด 85% นอกนั้นก็เป็นสสารที่เราเห็น

นักวิทยาศาสตร์พบเป็นครั้งแรกว่าผีเสื้อใช้ความชื้นเป็นสัญญาณของน้ำหวานดอกไม้ได้

By: terminus
Writer
on Sun, 01/07/2012 - 23:23

นักชีววิทยาคิดกันว่าสัญญาณที่แมลงใช้ในการหาน้ำหวานจากดอกไม้ควรจะเป็นสัญญาณที่สัมผัสได้โดยเฉพาะจากดอกไม้หรือต้นไม้ งานวิจัยส่วนมากจึงเน้นไปที่ลักษณะของดอกไม้ เช่น สี, กลิ่น, รูปดอก เป็นต้น และพากันมองข้ามปัจจัยที่แปรผันตามสิ่งแวดล้อม แต่ทีมวิจัยที่นำโดย Martin von Arx และ Goggy Davidowitz แห่ง University of Arizona พบว่าความชื้นก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ผีเสื้อเหยี่ยวสฟิงซ์ลาย Hyles lineata ใช้ในการหาน้ำหวานด้วย

สถิติการอ้างอิงชี้ "นักชีววิทยาไม่ชอบเลข"

By: terminus
Writer
on Thu, 28/06/2012 - 23:32

คนทั่วไปมักจะมองว่านักชีววิทยาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีความถนัดทางคณิตศาสตร์น้อยกว่านักวิทยาศาสตร์กลุ่มอื่นๆ งานวิจัยล่าสุดจาก Tim Fawcett และ Andrew D. Higginson แห่ง University of Bristol ก็ดูเหมือนจะสนับสนุนความคิดเช่นนี้

พบมดสปีชีส์ใหม่ 40 กว่าสปีชีส์ในฟิลิปปินส์

By: terminus
Writer
on Wed, 27/06/2012 - 22:30

ทีมวิจัยอนุกรมวิธานมดที่นำโดย David General แห่ง Palawan State University ได้ทำการเก็บตัวอย่างมดบนเกาะ Luzon ของฟิลิปปินส์ในช่วงระหว่างปี 2003-2004 และรวบรวมทำเป็นรายชื่อสปีชีส์ของมดทั้งหมดที่พบในฟิลิปปินส์ตีพิมพ์เป็นบทความพิเศษความยาว 111 หน้าลงในวารสาร ZooKeys

ในบทความของ David General มีมดที่พบในฟิลิปปินส์เป็นครั้งแรก 40 กว่าสปีชีส์ ซึ่งกระจายอยู่ใน 11 สกุล (genus หรือพหูพจน์ genera) รวมทั้งหมดทำให้ฟิลิปปินส์มีมดอยู่ถึง 92 สกุล เป็นสองเท่าของสกุลมดที่พบในมาดากัสการ์

Pages

Subscribe to RSS - Biology