electron microscope

สีสันสดใสกับเซลล์

By: orbitalz
Writer
on Fri, 04/11/2016 - 16:34

แทบจะเรียกได้ว่าปิดแลบฉลองกันเลยทีเดียว เมื่อนักวิทยาศาสตร์ได้ประสบความสำเร็จในการสร้างกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสีเป็นครั้งแรกของโลก (กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนตัวแรกของโลกสร้างขึ้นเมื่อปี 1931 เกือบ100ปี!) ดีใจขนาดไหนนั้น อาจจะลองจินตนาการดูว่า ตั้งแต่เกิดมาเห็นสิ่งของรอบกายเป็นขาวดำมาตลอด แล้วอยู่มาวันนึงคุณเดินเข้าไปในร้านดอกไม้แล้วเห็นดอกไม้หลากสีวางอยู่ตรงหน้า!

Subscribe to RSS - electron microscope