Social Media

รูปแบบการโพสต์ IG อาจใช้ทำนายโรคซึมเศร้าได้

By: a08
Writer
on Thu, 01/09/2016 - 17:49

ทุกข์? สุข? เหงา? เศร้าใจ? ยิ้ม โกรธกัน ขอโทษกันไปกันมาเพื่ออะไร ขั้นตอนวิธี (algorithm) ใหม่สามารถทำนายภาวะซึมเศร้าจากโพสต์ในอินสตาแกรม (Instragram) ของผู้ใช้ได้แม่นยำถึง 70% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในการวินิจฉัยของมนุษย์ที่ทำได้แม่นยำเพียง 42%

Andrew Reece จากมหาวิทยาลัย Harvard และ Chris Danforth จากมหาวิทยาลัย Vermont ที่ Burlington ได้ทำการสำรวจสุขภาพจิตของผู้ใช้จำนวน 155 คน และตั้งขั้นตอนวิธีเพื่อให้ทำสืบค้นผ่านรูปกว่า 43,950 รูป เพื่อมองหาสัญญาณหรือข้อบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้า ที่ผู้ใช้เหล่านั้นโพสต์ลงไปบนโซเชียลมีเดีย

Subscribe to RSS - Social Media