Thermodynamics

ฟูจิตสึแสดงเทคโนโลยีระบายความร้อนด้วยของเหลวในอุปกรณ์ขนาดเล็กอย่างโทรศัพท์มือถือ

By: lew
Writer
on Mon, 16/03/2015 - 17:44

ในโลกเดสก์ทอปเราเห็นระบบระบายความร้อนแปลกๆ กันเป็นเรื่องปกติ แต่ในโทรศัพท์มือถือแม้ช่วงหลังๆ จะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและบางทีก็ร้อนขึ้นเรื่อยๆ แต่ยังไม่ค่อยเห็นใครเอาเทคโนโลยีระบายความร้อนมาแสดงกันมากนัก เมื่อวันศุกร์ที่แล้วฟูจิตสึก็แสดงเทคโนโลยีระบายความร้อนด้วยของเหลวเป็นวงจรปิดในระบบที่บางมาก หนาที่สุดเพียง 0.6 มิลลิเมตร สามารถติดตั้งในโทรศัพท์มือถือหรือเซิร์ฟเวอร์ขนาดเล็กได้

เทคโลยีนี้ใช้ทองแดงสร้างท่อนำความร้อน ภายในเป็นท่อบางๆ สำหรับสารหล่อเย็นที่ฟูจิตสึไม่ได้ให้รายละเอียดว่าเป็นสารแบบใด แต่มันสามารถนำความร้อนจากจุดก่อความร้อน เช่น ซีพียู ออกไปยังพื้นที่ใหญ่กว่าเพื่อระบายความร้อนออกไป โดยที่จุดก่อความร้อนนี้สารหล่อเย็นจะระเหยเป็นไอและไปควบแน่นอีกทีที่แผ่นระบายความร้อนก่อนจะวนกลับเข้ามารับความร้อนอีกครั้ง

Subscribe to RSS - Thermodynamics