Phylogeny

ผู้เชี่ยวชาญจาก 10 ประเทศร่วมกันทำแผนภูมิครอบครัวแมลงที่สมบูรณ์ที่สุด

By: terminus
Writer
on Tue, 02/12/2014 - 20:12

แมลงมีวิวัฒนาการขึ้นมาบนโลกในช่วงต้นของยุค Ordovician พร้อมๆ กับการขึ้นมาบนบกของพืช แต่นักวิทยาศาสตร์ก็ไม่แน่ใจว่าจุดเวลาที่แมลงตัวแรกเผยโฉมหน้าคือเมื่อกี่ร้อยล้านปีที่แล้วกันแน่ และยังมีอุบัติการณ์อีกมากมายในวิวัฒนาการของแมลงที่ไม่อาจจะระบุเวลาให้แน่ชัดตรงกันได้ เช่น การโผบินสู่ท้องฟ้าครั้งแรก, การแตกแขนงของแมลงสายหลักๆ

Subscribe to RSS - Phylogeny