Andromeda

อนาคตของ 'ทางช้างเผือก' จะถูก 'กาแล็กซี่แอนโดรมีด้า' กลืนกิน

By: mk
Writer
on Sun, 28/09/2014 - 10:56

ทีมนักวิจัยจาก University of Western Australia เผยผลการศึกษาในประเด็น "กาแล็กซี่ใหญ่" ดูดกลืน "กาแล็กซี่ขนาดเล็กที่อยู่ติดกัน"

Aaron Robotham หัวหน้าทีมวิจัยบอกว่ากาแล็กซี่ทุกแห่งจะเริ่มจากเล็กๆ และค่อยๆ เติบโตขึ้นจากการดูดกลืนก๊าซ เปลี่ยนมันเป็นดาวฤกษ์ และดูดกลืนกาแล็กซี่รอบข้างจนมีขนาดใหญ่ขึ้น

Subscribe to RSS - Andromeda