XPRIZE

SpaceIL ลงนามเข้าร่วม XPRIZE เตรียมส่งยานสำรวจดวงจันทร์ในปี 2017

By: lew
Writer
on Thu, 08/10/2015 - 19:32

SpaceIL จากอิสราเอลลงนามเข้าร่วมโครงการ Google Lunar XPRIZE (GLXP) รางวัล 30 ล้านดอลลาร์สำหรับเอกชนที่สามารถส่งยานไร้มนุษย์ไปสำรวจดวงจันทร์ได้สำเร็จ

ข้อกำหนดของการสำรวจคือยานต้องสำรวจพื้นผิวดวงจันทร์อย่างน้อย 500 เมตร และส่งภาพและวิดีโอความละเอียดสูงกลับมาสู่โลก

SpaceIL ระบุว่าซื้อระวางบรรทุกจาก SpaceX เรียบร้อยแล้ว โดยเป็นระวางหลักร่วมกับผู้ซื้อรายอื่นและพื้นที่ระวางรองอีกส่วนหนึ่ง

XPRIZE ประกาศผู้เข้ารอบสุดท้าย Nokia Sensing XCHALLENGE, แข่งเซ็นเซอร์ทางการแพทย์ยุคใหม่

By: lew
Writer
on Wed, 22/10/2014 - 13:07
Topics: 

Nokia Sensing XCHALLENGE เป็นโครงการหนึ่งของ XPRIZE ที่มุ่งหาเซ็นเซอร์สุขภาพสุคใหม่ที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในการวินิจฉัยโรคและการดูแลสุขภาพ ตอนนี้ทางโครงการได้ประกาศผู้ที่เข้ารอบ 11 ทีมสุดท้ายแล้ว ได้แก่

XPRIZE เปิดตัวรางวัล Global Learning พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อให้เด็กเรียนด้วยตัวเอง

By: lew
Writer
on Tue, 23/09/2014 - 07:21

XPRIZE หน่วยงานจัดการแข่งขันประกาศรางวัลใหม่ Global Learning XPRIZE รางวัลเพื่อสนับสนุนให้สร้างซอฟต์แวร์ที่เด็กจะสามารถเรียนรู้ทักษะการอ่าน เขียน และคำนวณ ได้ด้วยตัวเอง

ปัญหาเริ่มต้นของโครงการนี้ คือประเทศที่ด้อยพัฒนาไม่สามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มากพอสำหรับประชากร การสร้างโรงเรียนให้ทั่วถึงต้องใช้เวลาอีกนาน แนวทางใหม่ที่ XPRIZE เสนอคือให้พัฒนาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สสำหรับประเทศเหล่านี้ โดยตัวเด็กจะสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องมีครูมาสอน กระบวนการนี้ทำให้เราสามารถกระจายการศึกษาพื้นฐานไปได้อย่างรวดเร็ว

Subscribe to RSS - XPRIZE