Self-Organizing

Kilobot เมื่อหุ่นยนต์ขนาดจิ๋ว 1 พันตัว สามารถเลียนแบบฝูงสัตว์ เรียงตัวเองได้

By: mk
Writer
on Sun, 17/08/2014 - 18:52

ทีมนักวิจัยด้านระบบที่จัดการตัวเอง (self-organizing systems) จากมหาวิทยาลัย Harvard เผยผลงานวิจัยชิ้นใหม่ Kilobot ที่สร้างหุ่นยนต์ขนาดเล็กจำนวน 1 พันตัว (kilo) ที่สามารถสื่อสารระหว่างกันและจัดเรียงตัวเป็นรูปร่างที่กำหนด โดยมนุษย์ไม่ต้องควบคุมใดๆ

ทีมวิจัยบอกว่าสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติมีการรวมตัวกันเป็นฝูงหรือหมู่ (swarm) เพื่อจัดการตัวเองในงานขนาดใหญ่อยู่แล้ว Kilobot จึงต้องการจำลองพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ และใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับทดสอบอัลกอริทึมด้านการจัดการตัวเองว่าเป็นไปได้แค่ไหนในความเป็นจริง

Subscribe to RSS - Self-Organizing