CDC

อีโบล่าไปถึงสหรัฐฯ เป็นเคสแรกแล้ว

By: lew
Writer
on Wed, 01/10/2014 - 08:27
Topics: 

ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ (Centers for Disease Control and Prevention - CDC) แถลงยืนยันว่ามีคนไข้เชื้ออีโบล่ากรณีแรกในสหรัฐฯ โดยเดินทางจากแอฟริกาตะวันตกมายังรัฐเท็กซัส

ผู้ป่วยรายนี้ไม่มีอาการขณะที่กำลังเดินทางเข้าสหรัฐฯ แต่ผ่านไปห้าวันก็เริ่มมีอาการตรงกับอีโบล่า ทางโรงพยาบาลจึงแยกผู้ป่วยออกจากคนอื่นและส่งตัวอย่างไปตรวจสอบ

CDC ชี้แจงกระบวนการขนส่งผู้ป่วยอีโบล่าข้ามประเทศ

By: lew
Writer
on Sun, 03/08/2014 - 22:49
Topics: 

สหรัฐฯ เตรียมนำแพทย์และมิชชันนารีที่ติดเชื้ออีโบล่ากลับมารักษาในประเทศ สร้างความตระหนกให้กับประชาชนสหรัฐฯ ว่าจะทำให้ไวรัสแพร่กระจายออกไป ทาง CDC หรือ หน่วยควบคุมโรคระบาดสหรัฐฯ ถูกต่อว่าผ่านอีเมลและโทรศัพท์จนต้องมาชี้แจง

ทาง CDC ระบุว่ากระบวนการนำผู้ป่วยกลับประเทศนั้นมีขั้นตอนชัดเจนอยู่แล้ว โดยครอบคลุมตั้งแต่นำคนไข้ออกจากเตียงจนกระทั่งนำส่งเข้ามาในโรงพยาบาล เครื่องบินที่ใช้นั้นเป็นเครื่องบินพิเศษที่มีชุดขนส่งคนไข้ที่แยกออกจากโลกภายนอก

ตัวเชื้ออีโบล่าเองก็ไม่ได้ติดต่อผ่านอากาศแต่อย่างใด แต่ต้องติดต่อด้วยการสัมผัสกับคนที่แสดงอาการอยู่เท่านั้น โอกาสที่จะติดต่อจึงมีน้อย

พบหลอดตัวอย่างเชื้อไข้ทรพิษในศูนย์วิจัยโดยไม่มีการควบคุม

By: lew
Writer
on Thu, 10/07/2014 - 13:51
Topics: 

เชื้อไข้ทรพิษหรือฝีดาษ (smallpox) นับเป็นหนึ่งในความสำเร็จของมนุษยชาติที่สามารถขจัดเชื้อโรคนี้ไม่ให้ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากโรคระบาดที่เคยระบาดเป็นวงกว้างทั่วโลกในช่วงปี 1950 องค์การอนามัยโลกและความร่วมมือของชาติต่างๆ ทั่วโลกสามารถขจัดโรคนี้ได้สำเร็จในปี 1980 ประเทศไทยเองมีการระบาดครั้งสุดท้ายในปีพ.ศ. 2504 หรือปี 1961 ตอนนี้ตัวอย่างเชื้อถูกเก็บรักษาโดยศูนย์วิจัยสองชาติ คือ รัสเซีย และสหรัฐฯ เท่านั้น

Subscribe to RSS - CDC