SCHAFT

งานแข่งหุ่นยนต์ DARPA กร่อย ตัวเต็ง SCHAFT และ Boston Dynamics ถอนตัวเพราะนโยบายกูเกิล

By: mk
Writer
on Fri, 04/07/2014 - 22:44

DARPA หรือหน่วยงานวิจัยของกระทรวงกลาโหมสหรัฐ จัดงานแข่งขันด้านหุ่นยนต์-รถยนต์ไร้คนขับเป็นประจำในชื่อ DARPA Grand Challenge (หรือบางครั้งก็เรียก Robotics Challenge) โดยมีบริษัทด้านหุ่นยนต์ชื่อดังจากทั่วโลกเข้าร่วมแข่งขัน

อย่างไรก็ตาม DARPA Grand Challenge อาจต้อง "งานกร่อย" เพราะบริษัทเต็งหนึ่งกับเต็งสองมีเหตุต้องถอนตัว "อย่างถาวร" ด้วยเหตุผลว่าโดนกูเกิลซื้อไปแล้วทั้งคู่ และกูเกิลก็มีนโยบายว่าจะไม่สร้างหุ่นยนต์เพื่อการทหาร ซึ่งการเข้าแข่งงานของ DARPA (ที่เป็นโครงการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐ) อาจส่งผลต่อนโยบายนี้ของกูเกิล

Subscribe to RSS - SCHAFT