National Park

กรมอุทยานสหรัฐ สั่งแบน "โดรน" ห้ามใช้บินในพื้นที่เพราะเสียงรบกวน-ความปลอดภัย

By: mk
Writer
on Sun, 22/06/2014 - 09:04

ความนิยมของ "โดรนขนาดเล็ก" ที่มีราคาถูกลงมาก (ในเมืองไทยก็นิยมมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากการใช้โดรนถ่ายเหตุการณ์ชุมนุม) แต่ในมุมกลับก็ส่งผลกระทบในเชิงลบเช่นกัน ล่าสุด National Park Service หรือกรมอุทยานแห่งชาติของสหรัฐ ออกกฎห้ามใช้ "โดรน" หรืออากาศยานไร้คนขับ (unmanned aircraft) ในพื้นที่ "อุทยานแห่งชาติ" (national park) ทุกแห่งในสหรัฐอเมริกา

Subscribe to RSS - National Park