Dung Beetle

ค้นพบท่าเดินของด้วงประหลาดที่ไม่เหมือนใครเลยในโลกของแมลง

By: terminus
Writer
on Thu, 31/10/2013 - 23:08

แมลงเกือบทุกชนิดบนโลกนี้เดินด้วยท่าทางมาตรฐานสากลของแมลงที่เรียกว่า "tripedal gait" หรือ "tripod gait" โดยเป็นการก้าวขาแบบสลับอย่างเข้าจังหวะของขาทั้งสามคู่ (ดูตัวอย่างจากรูปข้างล่าง หรือ ภาพอนิเมชั่นน่ารักๆ จากสื่อการเรียนรู้รายวิชา EN 425 ของ NCSU) การเดินด้วยท่านี้จะทำให้มีขาสามข้างแตะพื้นในทุกๆ จังหวะก้าวเดิน ยันให้แมลงทรงตัวได้อย่างมั่นคงแม้ว่าจะวิ่งบนพื้นขรุขระด้วยความเร็วสูงก็ตาม (ยกเว้นในกรณีที่วิ่งด้วยความเร็วสูงมากๆ บางจังหวะก้าวอาจจะมีขาสี่ข้างช่วยยันพื้น และใ

Subscribe to RSS - Dung Beetle