D-Wave

คอมพิวเตอร์ D-Wave ยังถูกตั้งคำถามว่าเป็นคอมพิวเตอร์ควันตัมหรือไม่

By: lew
Writer
on Sun, 20/10/2013 - 14:53

คอมพิวเตอร์ควันตัม D-Wave นั้นมีคำถามมากมมายนับแต่วางขาย เช่น คำถามว่ามันเป็นคอมพิวเตอร์ควันตัมจริงหรือไม่ ล่าสุดเมื่อการคำนวณแสดงให้เห็นว่ามันสามารถคำนวณตรงตามลักษณะของคอมพิวเตอร์ควันตัมจริงแต่ก็ยังต้องการทดสอบอีกมาก แต่ก็พบปัญหาที่นักวิจัยกลัวกันตั้งแต่เริ่ม คือ สัญญาณรบกวนจะทำให้คอมพิวเตอร์ควันตัมไม่สามารถทำงานได้ตามที่ออกแบบไว้ ทำให้ D-Wave ถูกตั้งคำถามว่าจริงๆ แล้วการทำงานทำงานด้วยควันตัมจริงหรือไม่

Subscribe to RSS - D-Wave