Forecasting

ทำนายผล KickStarter แม่นยำ 87% ได้ภายในช่วงเวลา 15% แรกของการระดมทุน

By: lew
Writer
on Sat, 19/10/2013 - 02:25

การทำนายผลด้วยสถิติเป็นเรื่องสำคัญในชีวิตเราทุกวันนี้ ทั้งการพยากรณ์อากาศ การหาเส้นทางเดินรถ และตลาดหุ้น ล้วนอยู่บนระบบการทำนายที่ซับซ้อนทั้งสิ้น การระดมทุนใน KickStarter ช่วงหลังๆ แม้จะมีปัญหาว่ามีโครงการส่งมอบของไม่ได้ตามที่สัญญา แต่โครงการประมาณครึ่งหนึ่งกลับระดมไม่ได้ตั้งแต่แรก ทำให้ผู้สนับสนุนต้องคอยเก้อและนำเงินกลับบ้านไป นักวิจัยสามคนจากฝรั่งเศสศึกษาข้อมูลกว่า 16,000 รายการ แล้วพยายามพัฒนาโมเดลการทำนายผล

Subscribe to RSS - Forecasting