University of California

University of California เริ่มใช้นโยบาย Open Access กับงานวิจัยแล้ว

By: mk
Writer
on Mon, 05/08/2013 - 08:12

University of California กลุ่มมหาวิทยาลัยรัฐที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐ (แคมปัส 10 แห่ง, นักศึกษามากกว่า 2 แสนคน; แคมปัสดังๆ ก็อย่างเช่น Berkeley, UCLA, UCSD) ประกาศใช้นโยบาย Open Access เปิดเผยงานวิจัยและเอกสารวิชาการให้ผู้สนใจทั่วไปโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแล้ว

Subscribe to RSS - University of California