Rice

"แกลบข้าว" อาจจะเป็นหัวใจของแบตเตอรี่ยุคใหม่ที่มีความจุมากกว่าเดิม 10 เท่า

By: terminus
Writer
on Wed, 10/07/2013 - 22:38

แบตเตอรี่แบบ Li-ion ที่ใช้กันทั่วไปทุกวันนี้ทั้งในโทรศัพท์มือถือ, คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค, รถยนต์พลังงานไฟฟ้า ฯลฯ ใช้ขั้วแอโนดที่ทำจากกราไฟต์ (อัญรูปหนึ่งของธาตุคาร์บอน) ในทางทฤษฎี แบตเตอรี่แบบ Li-ion ที่ใช้ซิลิกอนเป็นขั้วแอโนดจะสามารถมีความจุได้มากถึงประมาณ 4,000 mAh/g หรือ 10 เท่าของแบตเตอรี่ชนิดเดียวกันที่ใช้กราไฟต์เป็นขั้วแอโนด (ประมาณ 370 mAh/g) แต่ปัญหาของซิลิกอนคือ มันจะขยายตัวอย่างมากขณะอัดประจุ ขั้วแอโนดซิลิกอนขณะอัดประจุอาจจะมีปริมาตรมากกว่าขณะคายประจุถึง 300% การบวมๆ หดๆ ของซิลิกาทำให้โครงสร้างขั้วแอโนดเกิดรอยร้าวหรือผิดรูปไป แบตเตอรี่จึงมีความจุลดลงเรื่อยๆ แบตเตอรี่ที่ขั้วแอโนดเป็นซ

Subscribe to RSS - Rice