Developmental Biology

เชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้แม่มีผลต่อปราการปกป้องสมองลูก

By: terminus
Writer
on Mon, 01/12/2014 - 23:37

สมองเป็นอวัยวะที่สำคัญและได้รับการปกป้องมากที่สุดในร่างกาย ระหว่างเส้นเลือดกับของเหลวในสมองจะมีเยื่อกั้นอยู่เรียกว่า "blood-brain barrier" ซึ่งเยื่อนี้มีคุณสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่านที่เข้มงวดมาก มันจะปล่อยให้น้ำ, น้ำตาล, กรดอะมิโน, ก๊าซบางชนิด, และสารบางชนิดไหลผ่านข้ามไปได้เท่านั้น ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคหรือสารพิษในกระแสเลือดเล็ดรอดเข้าสู่สมองอันอ่อนไหว

จู๋ไก่หายไปได้อย่างไร

By: terminus
Writer
on Thu, 27/06/2013 - 04:44

ในบรรดานกกว่าหนึ่งหมื่นสปีชีส์ที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน มีเพียง 3% เท่านั้นที่ตัวผู้มีองคชาติเจริญพัฒนามากพอที่จะใช้สอดใส่ถ่ายน้ำเชื้อเข้าตัวเมียได้อย่างจริงจัง นอกนั้นที่เหลืออีก 97% ตัวผู้มีองคชาติเป็นตุ้มจิ๋วหรือไม่มีอวัยวะเพศยื่นออกมาเลย นกกลุ่มที่สมาชิกในกลุ่มส่วนใหญ่มีองคชาติเจริญดี ได้แก่ นกโบราณในกลุ่ม paleognaths (พวกนกกระจอกเทศ, อีมู, นกเรีย) และกลุ่ม Anseriformes (พวกเป็ด, ห่าน, นกเป็ดน้ำ)

Subscribe to RSS - Developmental Biology