FDA

FDA รองรับปลาแซลม่อน GM ให้จำหน่ายเป็นอาหารได้

By: lew
Writer
on Fri, 20/11/2015 - 12:15

FDA หรือองค์การอาหารและยาสหรัฐฯ ประกาศรับรองปลา AquAdvantage ที่ดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อให้เติบโตได้รวดเร็ว ใช้อาหารเลี้ยงโดยรวมลดลง 25%

กระบวนการพิจารณาอาศัยการเปรียบเทียบระหว่างเนื้อปลา AquAdvantage และปลาแซลม่อนแอตแลนติกธรรมดาพบว่าไม่มีความต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

AquAdvantage ระบุว่าปลาแซลม่อนสามารถเติบโตจนกระทั่งมีขนาด 4 กิโลกรัมได้ในเวลา 600 วัน ขณะที่ปลาแซลม่อนธรรมดาต้องเลี้ยงต่อไปอีกกว่า 200 วันจึงได้ขนาดเท่ากัน

FDA รับรองเครื่องลดอาการปวดหัวไมเกรน Cefaly

By: lew
Writer
on Wed, 12/03/2014 - 23:46

FDA หรือองค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ รับรองเครื่องกระตุ้นเส้นประสาทเพื่อลดอาการปวดหัวและไมเกรน Cefaly โดยเครื่องนี้จะมีขั้วอิเล็กโทรดให้เราสวมหัวไว้บริเวณหน้าผาก จากนั้นมันจะส่งสัญญาณกระตุ้นเส้นประสาท trigeminal ที่เป็นต้นเหตุของอาการปวดหัวไมเกรน

กระบวนการกระตุ้นประสาทนี้มีสองรูปแบบ รูปแบบแรกคือการกระตุ้นถี่ๆ เพื่อบล็อคสัญญาณประสาทไม่ให้เดินทางออกจากศูนย์ประสาท (nerve center) แบบที่สองคือการกระตุ้นอย่างช้าๆ จนไม่สามารถรู้สึกได้และใช้งานต่อเนื่องเพื่อให้ระดับสัญญาณประสาทที่ทำให้เกิดไมเกรนสูงขึ้นจนเกิดได้ยาก

FDA เสนอฉลากโภชนาการใหม่ เห็นพลังงานชัดเจน

By: lew
Writer
on Wed, 05/03/2014 - 00:11
Topics: 

FDA (U.S. Food and Drug Administration หรือองค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ) เสนอให้เปลี่ยนฉลากโภชนาการของอาหารเสียใหม่เพื่อให้ตรงกับพฤติกรรมการกินมากขึ้น

ข้อเสนอนี้จะขยายขนาดของ "หน่วยบริโภคต่อบรรจุ" และ "พลังงานต่อหน่วยบริโภค" ขึ้นเป็นตัวอักษรขนาดใหญ่ ทำให้เห็นได้ชัดเจนว่าเมื่อกินอาหารเข้าไปแล้วจะได้รับพลังงานแค่ไหน ขยายขนาดตัวเลขของโภชนาการต่างๆ ให้ใหญ่ขึ้นและมาอยู่ด้านหน้าของข้อมูล พร้อมกับเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม เช่น น้ำตาลที่ใส่เพิ่ม (added sugar) แยกออกจากน้ำตาลปกติ ข้อมูลบางส่วนถูกตัดออก เช่น พลังงานจากไขมัน เพราะรายงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าชนิดของไขมันที่ได้รับ มีผลต่อสุขภาพมากกว่า

FDA ประกาศผลทดสอบสารหนูในข้าว ไม่พบตัวอย่างที่เกินระดับอันตราย

By: lew
Writer
on Sat, 07/09/2013 - 12:38

ความตื่นตระหนกถึงสารปนเปื้อนในข้าวไม่ได้มีเฉพาะในไทยอย่างเดียว ปีที่แล้วนิตยสาร Consumer Reports รายงานถึงปริมาณสารหนูที่ปนเปื้อนในข้าวว่าอาจจะสูงเกินกว่าระดับปลอดภัย และตอนนี้ทาง FDA หรืออย. ของสหรัฐฯ ก็ออกรายงานผลการสำรวจตัวอย่าง 1,300 ชุดว่าไม่มีตัวอย่างใดเกินระดับความปลอดภัย

ในบรรดากลุ่มตัวอย่างนั้น ข้าวแดง (brown rice) เป็นกลุ่มที่มีสารหนูปนเปื้อนมากที่สุด 160 ส่วนในพันล้านส่วน เนื่องจากสารหนูมักสะสมอยู่ในเปลือกข้าว ข้าวขาวที่ขัดสีแล้วจึงมักมีสารหนูปนเปื้อนน้อยกว่า

สงครามยาคุมกำเนิด, FDA อนุญาตให้จำหน่ายยาคุมกำเนิดฉุกเฉินให้เด็กอายุ 15 ปีขึ้นไป

By: lew
Writer
on Tue, 07/05/2013 - 14:51

ประเด็นการคุมกำเนิดเป็นประเด็นทางการเมืองในหลายประเทศทั่วโลก ประเทศที่มีการถกเถียงเรื่องนี้มากๆ เช่น ฟิลิปปินส์ที่เพิ่งผ่านกฎหมายคุมกำเนิดมาได้ ในสหรัฐฯ ประเด็นเดียวกันแต่กำลังเดินหน้าไปอีกระดับเมื่อการต่อสู้ว่าร้านขายยาจะสามารถขายยาคุมกำเนิดฉุกเฉินให้แก่เยาวชนได้หรือไม่

Subscribe to RSS - FDA