3D Printing

Amazon เปิดหน้าร้านสำหรับ "เครื่องพิมพ์สามมิติ"

By: lew
Writer
on Sat, 15/06/2013 - 21:12

เครื่องพิมพ์สามมิตินับเป็นแนวทางใหม่สำหรับการขายสินค้าดิจิตอลจากเดิมที่เคยจำกัดว่าจะต้องเป็นสินค้าประเภทเนื้อหา เช่น เพลง, ภาพยนตร์, หรือหนังสือ จึงจะสามารถขายเป็นสินค้าดิจิตอลได้ มาเป็นสินค้าวัตถุทั่วไปก็สามารถซื้อขายกันผ่านดิจิตอลได้ อย่างที่ทุกวันนี้มีแม้แต่ปืนสามมิติที่สามารถดาวน์โหลดพิมพ์เขียวมาพิมพ์ปืนใช้งานกันได้ เว็บขายสินค้าออนไลน์อย่าง Amazon ก็เริ่มเห็นความเติบโตของวงการนี้แล้วเปิดหน้าร้านเครื่องพิมพ์สามมิติขึ้นมาเฉพาะ

Pages

Subscribe to RSS - 3D Printing