Crustacean

"ปู" : หนูก็เจ็บนะคะ!

By: a08
Writer
on Sat, 19/01/2013 - 14:33

ไม่เกี่ยวการเมือง... เป็นเวลานานมาแล้วที่เราสอนเด็กๆว่าอย่ารังเเกสัตว์ มันก็มีความรู้สึกนะ! อ้าว แล้วเรารู้ได้อย่างไรล่ะว่าปูเจ็บ? งานนี้นักวิทยาศาสตร์ได้หลักฐานสนับสนุนคำพูดที่ว่ากันสักที อย่างน้อย "ปู" ก็ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความรู้สึกเจ็บปวด

Nociception เป็นปฏิกิริยาของระบบประสาทที่มีต่อสิ่งเร้าที่อาจทำให้เนื้อเยื่อต่างๆในร่างกาย ได้รับความเสียหาย ผ่านทางตัวรับความเจ็บปวด (Pain Receptors/Nociceptors) ทำหน้าที่ในการตรวจจับความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิ, แรง หรือ สารเคมีต่างๆ โดยสัญญาณเหล่านี้จะถูกส่งไปตามไขสันหลัง (Spinal Cord) เกิดเป็นปฏิกิริยารีเฟลกซ์ (Reflex Action) และเมื่อถึงสมองอาจถูกแปลเป็นความเจ็บปวด เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งเร้านั้นๆในอนาคต (แทนที่จะเกิดปฏิกิริยารีเฟลกซ์ทุกรอบ)
ปฏิกิริยานี้ได้รับการยอมรับในวงการวิทยาศาสตร์ว่าพบได้ในสัตว์ทุกชนิด แต่ว่าเรื่องของความเจ็บปวดที่มีในสัตว์ทะเลเปลือกเเข็งยังคงหาข้อสรุปไม่ได้

Subscribe to RSS - Crustacean