Flash Memory

นักวิจัยชาวไต้หวันพบวิธีข้ามขีดจำกัดของหน่วยความจำแบบแฟลช

By: mementototem
Writer
on Mon, 03/12/2012 - 14:43

ข้อจำกัดของหน่วยความจำแบบแฟลชคือ รอบในการเขียน-ลบข้อมูลที่จำกัด การแก้ปัญหาที่ใช้อยู่ในปัจจุบันคือ การเฉลี่ยพื้นที่ในการเขียนข้อมูล เพื่อไม่ให้ชิปหน่วยความจำอันใดอันหนึ่งถูกใช้งานมากเกินไป แม้ว่าวิศวกรหลายคนจะรู้ว่า หากนำชิปหน่วยความจำไปอบด้วยความร้อน 250°C นานหลายชั่วโมง จะทำให้ชิปหน่วยความจำกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมอีกครั้ง แต่เราไม่สามารถทำแบบนี้ได้ในชีวิตประจำวัน

Subscribe to RSS - Flash Memory