Bee

ออสเตรเลียหาสาเหตุผึ้งทิ้งรัง ใช้ RFID และ Intel Edison

By: lew
Writer
on Sun, 30/08/2015 - 09:50

ผึ้งเป็นส่วนสำคัญในการผลิตอาหารของมนุษย์ มันช่วยผสมเกษรให้พืชมากมาย แต่ช่วงหลังเกิดปัญหาผึ้งทิ้่งรัง และจำนวนรังผึ้งก็ลดลงอย่างมากโดยที่เรายังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด รู้เสียงสาเหตุที่เป็นไปได้ เช่น ยาฆ่าแมลง, เชื้อโรค, อาหาร, น้ำเสีย, มลพิษในอากาศ

Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) ทำวิจัยประเด็นนี้โดยติดตั้งชิป RFID ไว้บนตัวผึ้ง ตัวชิป RFID หนัก 5.4 มิลลิกรัม และสามารถอ่านได้จากระยะ 30 เซนติเมตร จากนั้นใช้เครื่องอ่านที่ติดตั้งกับบอร์ด Intel Edison อ่านข้อมูลแล้วส่งกลับศูนย์กลาง

รวงผึ้งเป็นรูปหกเหลี่ยมเพราะฟิสิกส์ ไม่ใช่เพราะผึ้งวัดมุมได้

By: terminus
Writer
on Fri, 13/09/2013 - 22:23

รวงผึ้งหน้าตัดรูปหกเหลี่ยมเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่นักชีววิทยา, นักฟิสิกส์, นักคณิตศาสตร์ต่างให้ความสนใจมาเนิ่นนาน ถ้าเราจะเรียงรูปเรขาคณิตพื้นฐานชนิดเดียวกันให้ต่อสนิทเป็นระนาบ มันมีเพียง 3 รูปเท่านั้นที่เราจะเลือกใช้ได้ ได้แก่ สามเหลี่ยม, สี่เหลี่ยม, และหกเหลี่ยม เราค่อนข้างแน่ใจว่าผึ้งเลือกสร้างรังเป็นรูปหกเหลี่ยมเพราะมันเป็นรูปที่ทำให้แต่ละช่องมีปริมาตรสูงสุด แต่นักวิทยาศาสตร์ยังเถียงกันอยู่ว่าอะไรเป็นแรงผลักดันให้เกิดรูปหกเหลี่ยมนี้ บางคนเชื่อว่าวิวัฒนาการด้วยการคัดเลือกตามธรรมชาติ (natural selection) ได้ฝังโปรแกรมการสร้างรวงที่หน้าเป็นรูปหกเหลี่ยมด้านเท่าให้กับผึ้งงาน บาง

นักวิทย์พบผึ้งชนิดใหม่ทำรังในขี้ม้า

By: terminus
Writer
on Sun, 28/10/2012 - 00:38

ทีมวิจัยที่นำโดย Laura Sarzetti แห่ง Bernardino Rivadavia Natural Sciences Museum ประเทศอาร์เจนติน่า ได้สำรวจทุ่งหญ้าสเตปป์ของพาตาโกเนีย ระหว่างที่ทำการสำรวจนั้น พวกเขาสังเกตเห็นว่าก้อนขี่ม้าบางก้อนมีรูเปิดคล้ายมีตัวอะไรเข้าไปทำรัง

เมื่อพวกเขาเก็บขี้ม้ามาแงะดูข้างใน ก็พบว่าภายในก้อนขี้มีโพรงขุดเป็นอุโมงค์ยาว อุโมงค์ของบางก้อนมีการแตกแขนงเป็นโพรงย่อย 3-6 โพรง ตรงปลายอุโมงค์มีไข่และตัวอ่อนของผึ้ง ล้อมรอบด้วยเกสรของดอกเดซี่และดอก pigweed ซึ่งบุอยู่ทั่วผนังอุโมงค์

Subscribe to RSS - Bee