Estonia

เอสโตเนียเตรียมให้เด็กเรียนเขียนโปรแกรมตั้งแต่ประถมหนึ่ง

By: lew
Writer
on Fri, 07/09/2012 - 19:11

โครงการ ProgeTiiger ของ Estonian Tiger Leap Foundation กำลังพยายามสร้างหลักสูตรสำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่หนึ่งให้สร้างทักษะการเขียนโปรแกรมตั้งแต่เด็ก

โครงการจะเริ่มภายในเดือนนี้ในโรงเรียนนำร่อง โดยครูในโรงเรียนเหล่านี้ได้รับการฝึกไว้ก่อนแล้ว และแบบเรียนต่างๆ ก็มีการเตรียมไว้ล่วงหน้าแล้วเช่นเดียวกัน

Tiger Leap Foundation เป็นมูลนิธิที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเทคโนโลยี แนวทางการให้การศึกษาด้านเทคโนโลยีจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจนัก

ที่มา - Ubuntu Life

Subscribe to RSS - Estonia