Cave

นักวิทย์เยอรมันพบแมงมุมตาบอด (และเกือบบอด) ในถ้ำเซบั้งไฟที่ลาว

By: terminus
Writer
on Thu, 23/08/2012 - 03:15

นักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านแมงมุมชาวเยอรมัน Peter Jäger แห่ง Senckenberg Research Institute ประเทศเยอรมนี ได้เข้าไปสำรวจเก็บตัวอย่างแมงมุมที่ถ้ำแม่น้ำเซบั้งไฟ (Xe Bang Fai cave) และถ้ำน้ำลอดในประเทศลาวมาเป็นเวลาหลายปี หลังจากการจำแนกชนิดแมงมุมที่เก็บมา ก็พบว่าตัวอย่างที่เขาเก็บมามีแมงมุมขายาวหรือ huntsman spider สปีชีส์ใหม่ในสกุล Sinopoda วงศ์ Sparassidae ถึง 9 สปีชีส์ (ไม่รวมตัวอ่อนที่ยังไม่สามารถจำแนกสปีชีส์ได้)

และหนึ่งในแมงมุมสปีชีส์ใหม่นั้น มีอยู่สปีชีส์หนึ่งที่ไร้ดวงตาโดยสิ้นเชิง นับเป็นครั้งแรกที่พบแมงมุมไร้ตาในวงศ์ Sparassidae

Subscribe to RSS - Cave