Mozambique

โมซัมบิกสร้างโรงงานผลิตยาต้านเชื้อ HIV จากการสนับสนุนของบราซิล

By: mementototem
Writer
on Sun, 22/07/2012 - 16:09

ประเทศโมซัมบิกมีผู้ติดเชื้อ HIV ประมาณ 2.5 ล้านคน คิดเป็น 12% ของจำนวนประชากร แต่มีประมาณ 300,000 คน เท่านั้นที่ได้รับยาต้านเชื้อ HIV

รองประธานาธิบดี Michel Temer ของบราซิลได้มีการประกาศ ที่จะสร้างโรงงานผลิตยาต้านเชื้อ HIV ของรัฐโดยสมบูรณ์แห่งแรกของแอฟริกาในเมือง Motala ร่วมกับรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ของโมซัมบิก และถือเป็นความร่วมมือกันของทั้งบราซิล และโมซัมบิก ทั้งในด้านภาครัฐ และเอกชน

โรงงานนี้ สร้างจากเงิน 23 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ จากรัฐบาลบราซิล และ 4.5 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐจากบริษัท Vale บริษัทเหมืองแร่ยักษ์ใหญ่ของบราซิล และทางมูลนิธิ Oswaldo Cruz (สถาบันวิจัย และพัฒนาด้านชีวการแพทย์ของบราซิล) จะฝึกอบรมนักเทคนิค และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องชาวโมซัมบิกให้ด้วย แต่ในช่วงแรก โรงงานจะทำหน้าที่บรรจุหีบห่อยาที่ส่งมาจากบราซิลไปก่อน แล้วจึงเริ่มมีการผลิตยาเองในช่วงปลายปีนี้

ในช่วงปี ค.ศ. 1996 บราซิลได้มีนโยบายที่จะจ่ายยาฟรีให้แก่พลเมืองที่ติดเชื้อ และมีการถกเถียงกันอย่างรุนแรงในตอนที่มีประกาศ เพราะมันเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิบัตรยา แต่หลังจากนั้น กลับได้รับการยกย่องเป็นอย่างมาก โดยทางธนาคารโลกได้ประเมินว่า นโยบายนี้ได้ช่วยชีวิตคนมากกว่าครึ่งล้านชีวิต

ที่มา: Phys.org

Subscribe to RSS - Mozambique