Pornography

Routledge เตรียมเปิดตัววารสารวิชาการหนังโป๊

By: terminus
Writer
on Fri, 10/05/2013 - 22:05

Routledge บริษัทผู้จัดพิมพ์หนังสือและวารสารวิชาการด้านสายมานุษยวิทยาและสังคมศาสตร์ (ปัจจุบันอยู่ในเครือของ Taylor & Francis Group) ได้ประกาศเปิดตัววารสารวิชาการด้านหนังโป๊ (pornography) เป็นครั้งแรกในโลก โดยจะใช้ชื่อวารสารตรงๆ ตัวว่า "Porn Studies"

ผู้หญิงพึงพอใจชีวิตรักน้อยลงหากรู้ว่าแฟนชอบดูหนังโป๊

By: terminus
Writer
on Fri, 01/06/2012 - 22:37

นักจิตวิทยา Destin Stewart แห่ง University of Tennessee มีความสนใจว่าการดูหนังโป๊ของผู้ชายมีผลต่อความรู้สึกของผู้หญิงและกระทบต่อความสัมพันธ์ของคู่รักอย่างไรบ้าง เธอกับ Dawn Szymanski แห่ง University of Tennessee จึงทำการสำรวจโดยการสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้หญิงอายุระหว่าง 18-29 ปี จำนวน 308 คน ผ่านทางอินเตอร์เน็ต คำถามในแบบสอบถามที่นักวิจัยใช้ ได้แก่ ความถี่ในการดูหนังโป๊ของแฟน, คุณภาพของความสัมพันธ์, ความพึงพอใจกับเรื่องบนเตียง, ความภูมิใจในตัวเอง

Subscribe to RSS - Pornography