Ornithology

ภาวะโลกร้อนทำให้นกอัลบาทรอสบินได้เร็วขึ้น

By: terminus
Writer
on Sat, 14/01/2012 - 02:42

ภาวะโลกร้อนหรือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกอาจทำให้ชีวิตของสัตว์และพืชหลายชนิดลำบากขึ้น แต่ไม่ใช่สำหรับนกอัลบาทรอส (Diomedea exulans) เพราะอุณหภูมิทะเลที่สูงขึ้นทำให้มันบินได้เร็วขึ้นและจับปลามาเลี้ยงลูกได้ดีขึ้น

จู๋นกกระจอกเทศโด่ด้วยน้ำเหลือง ไม่ใช่เลือดอย่างที่เคยเชื่อกัน

By: terminus
Writer
on Sun, 18/12/2011 - 23:29

โดยทั่วไป นกจะผสมพันธุ์กันด้วยการเอารูทวารร่วม (cloaca = รูที่ใช้ปล่อยอุจจาระ, ปัสสาวะ, และผสมพันธุ์) มาสัมผัสกันแบบที่เรียกว่า cloacal kiss เพื่อให้สเปิร์มว่ายจากตัวผู้เข้าไปยังตัวเมีย แต่นกบางชนิด เช่น เป็ด ห่าน ฟลามิงโก เป็นต้น จะมีองคชาติ (penis) ไว้เพื่อสืบพันธุ์ องคชาติของนกจะแข็งตัวด้วยน้ำเหลือง (lymphatic erection) ต่างจากของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์เลื้อยคลานที่ใช้เลือดอัดเข้าไปในระบบเส้นเลือด (blood vascular)

Subscribe to RSS - Ornithology