April Fools' Day

[April Fool's] ผลวิจัยชี้ “นักวิทยาศาสตร์เกือบสามในสี่เห็นว่าศาสนาพุทธเป็นวิทยาศาสตร์”

By: akedemo on Sun, 01/04/2012 - 18:23

แม้ว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจะเสมือนว่ามีเส้นแห่งความแตกต่างแบ่งแยกระหว่างหลักการทางศาสนาและวิทยาศาสตร์อยู่ แต่งานวิจัยชิ้นล่าสุดที่ตีพิมพ์ในวารสาร Social Text กลับชี้ให้เห็นว่า ศาสนาบางศาสนา เช่น ศาสนาพุทธ ที่เน้นถึงการใช้หลักเหตุและผลนั้นมีความสอดคล้องกับหลักวิทยาศาสตร์ในระดับฐานราก

คณะนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยดอว์กินส์ ในออสเตรเลียได้ทำการทดลองเพื่อที่จะดูว่านักวิทยาศาสตร์มีความเห็นกับศาสนาเช่นไร การทดลองแบ่งออกได้เป็นสองส่วน คือ

5 สุดยอดตำนานมุขโกหกแบบวิทย์ๆ ใน April Fools' Day

By: terminus
Writer
on Fri, 01/04/2011 - 02:08

เว็บไซต์ Life's Little Mysteries ได้รวบรวมเรื่องราวการโกหกเชิงวิทยาศาสตร์ในวัน April Fools' Day ครั้งใหญ่ที่สุด 5 อันดับ เรื่องราวเหล่านี้บางอันก็เป็นรายการถ่ายทอดทางวิทยุโทรทัศน์ บางอันก็เป็นบทความตีพิมพ์ลงนิตยสารหรือวารสาร ดังนั้นไม่ต้องแปลกใจเลยว่าแต่ละเรื่องมีคนจำนวนมากหลวมตัวเชื่อเข้าไปจริงๆ แม้ว่าจะฟังดูตลกพิลึกพิลั่นแค่ไหนก็ตาม

Subscribe to RSS - April Fools' Day