สกัดการแพร่เชื้อโรคด้วยการวิเคราะห์เสียงไอ

By: pawinpawin
Writer
on Tue, 26/05/2009 - 19:36

โรคติดต่อสมัยใหม่นั้นติดต่อผ่านทางการเดินทางของผู้ที่ติดเชื้อ และสนามบินก็เป็นจุดหนึ่งในการสกัดกั้นโรคนี้ไม่ให้แพร่ได้ ในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยเองนั้นก็ได้อาศัยเทคโนโลยีในการตรวจวัดไข้เพื่อกรองผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อโรค แต่ก็ยังมีข้อจำกัดในกรณีที่บางโรคนั้นอาจไม่มีไข้ทั้งๆ ที่มีเชื้ออยู่ (เช่น ไข้หวัด H1N1 เองก็ไม่จำเป็นต้องมีไข้เมื่อติดเชื้อในวันแรกๆ) เทคโนโลยีใหม่ๆ นั้นอาจช่วยเราคัดกรองได้มากขึ้นครับ

บริษัท Biorics ซึ่งเป็นบริษัทที่ก่อตั้งโดย Catholic University of Leuven ในเบลเยี่ยม กำลังค้นคว้าเกี่ยวกับการใช้ไมโครโฟนเล็กๆ ติดภายในสนามบินเพื่อจับเสียงที่เกิดขึ้นจากการ "ไอ" ของผู้ที่ติดเชื้อ โดยซอฟต์แวร์ที่ได้รับการพัฒนามาเป็นพิเศษนั้นสามารถที่จะแยกแยะเสียงไอที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อออกจากเสียงไอธรรมดาได้ และยังสามารถวิเคราะห์ตำแหน่งของผู้ที่ไอ เพื่อใช้ร่วมกับกล้องวงจรปิดในการตรวจค้นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ

นอกจากที่จะจับเสียงในคนแล้ว บริษัทยังได้ทดสอบระบบดังกล่าวในฟาร์มหมู และพบว่าสามารถค้นหาหมูที่ป่วยได้ถึง 82% ภายในเวลาสามชั่วโมงอีกด้วย และ Biorics เองยังหวังว่าซอฟต์แวร์ดังกล่าวนั้นอาจจะนำไปประยุกต์กับไมโครโฟนของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เราใช้กันอย่างแพร่หลายอีกด้วย

อย่าไอสุ่มสี่สุ่มห้านะครับ!

ที่มา: NewScientist

1 Comment