Sanofi-Aventis กำลังพัฒนาวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก

By: pawinpawin
Writer
on Sat, 16/05/2009 - 22:25
Topics: 

ไข้เลือดออกนั้นเป็นโรคที่พบได้บ่อยในประเทศแถบเส้นศูนย์สูตร ในประเทศไทยเองก็ถือว่าเป็นดงของโรค และถือเป็นประเทศที่เชี่ยวชาญด้านไข้เลือดออกในระดับโลกเลยทีเดียว อย่างไรก็ดีเราอาจจะกำลังมีคู่แข่งแล้ว

บริษัท Sanofi-Aventis ผู้ผลิตยาสัญชาติฝรั่งเศสรายใหญ่ที่ผลิตยาหลายอย่างที่ใช้เป็นประจำ (เช่นยา Plavix หรือชื่อสามัญ clopidogrel ที่เป็นข่าวตอนทำ Compulsatory Licensing หรือ CL ของยา) กำลังทุ่มงบประมาณกว่า 350 ล้านยูโร ในการผลิตวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก โดยบริษัทนั้นมีเป้าหมายให้วัคซีนดังกล่าวนั้น "ไม่สามารถผลิตได้ง่ายๆ จนสามารถทำเทียมได้"

โดยงบประมาณส่วนหนึ่งจะแบ่งให้กับการสร้างโรงงานผลิตวัคซีนที่ตั้งอยู่ในเมือง Lyon ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส และเตรียมพร้อมที่จะผลิตวัคซีนกว่า 100 ล้านชุดสำหรับประเทศที่มีการระบาดของโรคดังกล่าวภายในปี 2014

หมายเหตุ

โรคไข้เลือดออก (Dengue Hemorrhagic Fever) เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี่ (Dengue Virus) โดยการนำพาของยุงลาย ไวรัสดังกล่าวซึ่งมีอยู่ 4 ชนิดนี้เมื่อติดเชื้อแล้วอาจมีอาการรุนแรงของโรคแตกต่างออกไปในแต่ละคน โดยส่วนใหญ่มักมีไข้และผื่นขึ้น อย่างไรก็ดีพบว่าผู้ที่ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวซ้ำด้วยเชื้อต่างชนิดกันเป็นครั้งที่สองนั้นจะมีภาวะเกร็ดเลือดต่ำ เกร็ดเลือดทำงานผิดปกติ และมีของเหลวในหลอดเลือดรั่วออกมา จนอาจส่งผลให้เกิดภาวะข้างเคียงเช่นเลือดออกในกระเพาะอาหาร น้ำท่วมปอด ความดันโลหิตต่ำได้

เนื่องจากว่าไม่มียาฆ่าไวรัสสำหรับเชื้อไวรัสเดงกี่ หากแต่ร่างกายสามารถกำจัดไวรัสด้วยกลไกทางภูมิคุ้มกันได้เอง การรักษาจึงเน้นไปในแง่ของการประคับประคองอาการ และป้องกันอาการข้างเคียงที่รุนแรงเป็นหลัก

ส่วนวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสดังกล่าวนั้นในประเทศไทยได้มีการศึกษาและค้นคว้าอย่างจริงจังโดยศูนย์วิจัยพัฒนาวัคซีน มหาวิทยาลัยมหิดล หากแต่ยังไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนด้านการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมเท่าใดนัก

ที่มา: Reuters

1 Comment