มูลนิธิครอบครัวเกตต์บริจาคให้ 81 โครงการวิจัยสุขภาพสำหรับประเทศกำลังพัฒนา

By: lew
Writer
on Wed, 06/05/2009 - 21:06
Topics: 

โครงการ Grand Challenges Explorations เป็นโครงการของมูลนิธิครอบครัวเกตต์ที่มีระยะเวลาห้าปี ในการคัดเลือกโครงการจำนวนหนึ่งจากใบสมัครที่ส่งเข้าไปเพื่อมอบทุนเริ่มต้น 100,000 ดอลลาร์ และให้อีกหนึ่งล้านเมื่อมีการวิจัยต่อเนื่อง และในปีนี้ก็มีโครงการผ่านการพิจารณาจำนวน 81 โครงการจากใบสมัครกว่า 3,000 ใบ

โครงการที่ผ่านไปนี้เช่นโครงการเพิ่มยาต้านไวรัสเข้าไปมะเขือเทศ, โครงการวิเคราะห์โรคมาลาเรียอย่างง่ายด้วยอุปกรณ์ราคาถูก, หรือกระทั่งโครงการสร้างกับดักยุงแบบเครือข่ายเพื่อลดการแพร่กระจายโรค

ปีหน้ายังมีหวังว่าคนไทยคงได้เข้าร่วมโครงการอย่างนี้กันบ้าง

ที่มา - Grand Challenges Explorations

3 Comments

balloonp's picture
ปีนี้ก็มีคนไทยได้ทุนจากโครงการนี้นะครับ คือ ดร.บงกช ธารชมภู จาก BIOTEC ในหัวข้อเรื่อง Dual-Mode Binding Inhibitors to Suppress P. falciparum DHFRs เป็นหัวข้องานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับยาต้านมาลาเรียครับ ที่มา จากเว็บไซต์ของโครงการครับ