ทำความเข้าใจกับระดับการเตือนโรคระบาดขององค์การอนามัยโลก

By: lew
Writer
on Tue, 28/04/2009 - 22:05
Topics: 

โรคไข้หวัดเม็กซิโกหรือไข้หวัดหมู เป็นโรคที่องค์การอนามัยโลกเตือนให้มีการระวังการระบาดในระดับ 4 เลยน่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะศึกษาว่าระดับที่ว่านี้หมายความว่าอย่างไร และมันมีผลต่อชีวิตของเราอย่างไรบ้าง

องค์การอนามัยโลกได้จัดลำดับการเตรียมความพร้อมสำหรับโรคระบาดไว้หกระดับด้วยกันดังนี้

  1. พบเชื้อไวรัสในสัตว์ที่อาจจะกลายพันธุ์ทำให้ติดสู่มนุษย์ แต่ไม่มีการพบผู้ป่วย
  2. พบผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากสัตว์
  3. พบผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากสัตว์เป็นระยะ การติดเชื้อจากคนสู่คนเกิดขึ้นบ้างเล็กน้อย
  4. พบการติดเชื้อจากคนสู่คน เกิดการระบาดในพื้นที่บางส่วน ระดับนี้แสดงว่าโรคอาจจะระบาดออกไปได้
  5. มีการระบาดในสองประเทศหรือมากกว่านั้นในเขตเดียวกัน ระดับนี้แสดงว่าใกล้เกิดการระบาดเป็นวงกว้างแล้ว
  6. เกิดการระบาดในหลายเขต ระดับนี้แสดงถึงการระบาดระดับโลก

โดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือ 1-3 นั้นยังไม่มีการเตรียมพร้อมในภายนอกมากนัก โดยอาจจะมีการเตรียมความพร้อมเช่นการสำรองยา และการวางแผน ส่วนระดับ 4-6 นั้นแสดงว่าควรมีการจัดการเพื่อบรรเทาการระบาดอย่างเป็นระบบ

ที่มา - WHO

4 Comments