เคี้ยวหมากฝรั่งอาจทำให้คิดเลขได้ดีขึ้น

By: pawinpawin
Writer
on Fri, 24/04/2009 - 13:54

มีงานวิจัยใหม่ ซึ่งทำการศึกษาโดย Craig Johnston และคณะจาก Baylor College of Medicine และได้นำเสนอที่งานประชุมวิชาการของ American Society for Nutrition เชื่อว่าการที่ได้เคี้ยวหมากฝรั่งระหว่างคิดเลขนั้นอาจจะทำให้คิดเลขได้ดีขึ้นครับ

งานวิจัยดังกล่าวทำในเด็กเกรด 8 (ประมาณ ม.2) จำนวน 108 คน โดยเด็กจะถูกแบ่งเป็นกลุ่มที่ให้เคี้ยวหมากฝรั่งไร้น้ำตาลยี่ห้อ Wrigley ระหว่างเรียน ทำการบ้าน และทำการทดสอบ เทียบกันกับกลุ่มที่ไม่ได้ให้ ผลการวิจัยนั้นพบว่ากลุ่มที่เคี้ยวนั้นได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์มากกว่าอีกกลุ่ม 3% อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยผู้วิจัยให้เหตุผลที่พอจะเป็นไปได้ว่าการเคี้ยวหมากฝรั่งนั้นลดความเครียดที่เกิดขึ้น และทำให้สามารถตั้งสมาธิได้ง่ายกว่า แต่ก็ยังจะเร็วเกินไปที่จะนำข้อสรุปนี้ไปใช้กันกับวิชาอื่นๆ

อย่างไรก็ตามเนื่องจากงานวิจัยชิ้นนี้นั้นได้รับการสนับสนุนโดยบริษัทผู้ผลิตหมากฝรั่ง (ยี่ห้อเดียวกันนั่นแหละ) แม้ว่าผู้วิจัยจะบอกว่าบริษัทนั้นไม่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการดำเนินงานวิจัยก็ตาม ก็มีผู้เชี่ยวชาญหลายคนสงสัยว่ามันอาจจะยังไม่น่าเชื่อถือเพียงพอ (เพราะฉะนั้นยังไม่ต้องแห่ไปซื้อหมากฝรั่ง)

ที่มา: WebMD

1 Comment

gudome's picture

เคยได้ยินทางวิทยุมานานแล้วเหมือนกันครับว่า เคี้ยวหมากฝรั่งตอนสอบแล้วทำให้สมองแล่น

ก็ลองดูนะ รู้สึกว่าช่วยจริงๆ ไม่รู้คิดไปเองรึเปล่า