การทำแท้งเพื่อเลือกเพศกำลังสร้างปัญหาประชากรไม่สมดุลในจีน

By: lew
Writer
on Sat, 11/04/2009 - 10:54

ปัญหาประชากรในจีนที่กำลังล้นจนรัฐบาลได้มีคำสั่งให้คู่แต่งงานมีลูกได้เพียงคนเดียวนั้นกำลังสร้างปัญหาประชากรไม่สมดุลในจีน เนื่องจากพ่อแม่ทำแท้งเมื่อรู้ว่าลูกในท้องเป็นเด็กหญิง จนในตอนนี้สัดส่วนชายต่อหญิงที่อายุต่ำกว่า 20 ปีนั้นสูงถึง 124 ต่อ 100 ในเขตเมือง และ 126 ต่อ 100 ในชนบท บางจังหวัดนั้นเด็กชายมีสัดส่วนมากกว่าเด็กหญิงเกือบสองเท่าตัวเลยทีเดียว

ประเทศทั่วไปนั้นสัดส่วนจะอยู่ในช่วง 103 ต่อ 100 ถึง 107 ต่อ 100 เท่านั้น

ปัญหานี้เป็นปัญหาที่มาคู่กับมาตราการจำกัดการมีบุตรอย่างเข้มงวด โดยก่อนหน้านี้ประเทศเกาหลีก็เคยประสบปัญหานี้มาก่อน จนทำให้สัดส่วนเด็กชายต่อหญิงนั้นขึ้นไปถึง 229 ต่อ 100 เลยทีเดียว

ที่มา - PhysOrg

3 Comments