การจราจรอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจ

By: pawinpawin
Writer
on Sun, 15/03/2009 - 12:31

นักวิจัยจาก Helmholtz Center ประเทศเยอรมนี นำโดย Annette Peters กำลังศึกษาว่าความเสี่ยงการเป็นโรคหัวใจนั้นอาจเพิ่มขึ้นจากการเกี่ยวข้องกับการจราจร

โดยทีมนักวิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ป่วย 1,454 รายที่เป็นโรคหัวใจ เกี่ยวกับประวัติก่อนหน้าที่จะเกิดโรคว่าไปอยู่ในการจราจรที่ติดขัดหรือเปล่า ทำให้พบว่าผู้ที่มีประวัติรถติดในหนึ่งชั่วโมงก่อนหน้านั้นมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจมากกว่าผู้ที่ไม่มีประวัติถึง 3.2 เท่าเลยทีเดียว

นักวิจัยคิดว่าสาเหตุที่สามารถอธิบายได้นั้นอาจมาจากความเครียด รวมถึงสภาพมลภาวะที่เกิดขึ้นก็เป็นได้ แต่ไม่น่าจะเป็นจากความเครียดเพียงอย่างเดียว เนื่องจากวิเคราะห์ย่อยลงไปแล้วพบว่าอัตราเสี่ยงนี้ไม่แตกต่างกันระหว่างผู้ที่ขับรถเอง หรือใช้รถเมล์สาธารณะ

อย่างไรก็ดี นักวิจัยกำลังค้นหาต้นตอของสาเหตุ ด้วยให้อาสาสมัครที่ยังไม่เป็นโรคนั้นสวมอุปกรณ์ที่สามารถติดตามคลื่นหัวใจ รวมทั้งมลพิษจากอากาศและเสียงในบริเวณรอบๆ เพื่อศึกษา ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ยังอยู่ในการดำเนินการอยู่

สำหรับอาการของโรคหัวใจนั้นมักจะมีอาการแน่นหน้าอกด้านซ้าย บางครั้งอาการปวดอาจร้าวไปที่คอหรือต้นแขนซ้าย ร่วมกับการมีเหงื่อออกปริมาณมาก โดยมักสัมพันธ์กับการออกแรง ส่วนอาการเจ็บจี๊ดๆ เหมือนโดนแทง หรือหายใจลึกๆ แล้วเจ็บนั้นมักจะเป็นโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหรือปอดมากกว่า

ที่มา: WebMD