รัฐสภาสหรัฐอนุมัติ ให้วันที่ 14 มีนาคม เป็น "วัน Pi แห่งชาติ"

By: mk
Writer
on Sat, 14/03/2009 - 22:35

ฟังดูแปลกๆ แต่ก็เกิดขึ้นแล้วครับ สภาคองเกรสของสหรัฐ ลงมติให้วันที่ 14 มีนาคมของทุกปี เป็นวัน Pi แห่งชาติ (National Pi Day)

ถ้าใครยังไม่เก็ตก็ลองกลับไปนึกค่า Pi ที่เราเคยเรียนกันสมัยประถม (หรือมัธยมหว่า?) ว่า Pi นั้นมีค่า 3.14159... เห็นเลข 3.14 หรือยัง?

งานนี้สมาคมวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์หลายแห่งในสหรัฐได้รวมตัวกันยื่นข้อเสนอนี้ต่อสภา ซึ่งเหตุผลสนับสนุนก็คือจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนตื่นตัวในการเรียนด้านคณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้นนั่นเอง

ที่มา - CNET, Slashdot

3 Comments

mrtomyum's picture

ว้าไม่ทันฉลองเหมียนกัล...
(@^_^@)/
M R T O M Y U M

(@^_^@)/
M R T O M Y U M