ลดน้ำหนักสูตรไหนก็ได้ผลคล้ายกัน

By: pawinpawin
Writer
on Thu, 26/02/2009 - 22:45

ในวงการสูตรอาหารสำหรับการลดน้ำหนักแล้ว มีการเปรียบเทียบระหว่างสูตรแต่ละสูตรอยู่เสมอ สูตรส่วนใหญ่เน้นลดปริมาณคาร์โบไฮเดรต, ไขมัน หรือโปรตีน แต่ความเชื่อว่าสูตรไหนดีกว่านั้นยังคงเป็นปริศนาอยู่

ทีมนักวิจัยจาก Harvard Medical School นำโดย Frank M. Sacks ได้ทำการศึกษาผู้ที่มีปัญหาอ้วนจำนวน 811 คนให้เข้าในสูตรอาหารสี่แบบ ได้แก่สูตรอาหารที่มีอัตราส่วนไขมัน:โปรตีน:คาร์โบไฮเดรต 20:15:65, สูตร 20:25:55, สูตร 40:15:45 และสูตร 40:25:35 แล้วทำการติดตามน้ำหนักของผู้เข้าร่วมวิจัยไปเป็นเวลา 2 ปี ผลที่ได้พบว่า ไม่พบความแตกต่างของน้ำหนัก เมื่อเทียบทั้งระหว่างสูตรไขมันน้อยกับไขมันมาก (ลดได้ 3.3 กก. เท่ากัน), เมื่อเทียบระหว่างสูตรคาร์โบไฮเดรตน้อยและมาก (ลดได้ 3.4 และ 2.9 กก.) และเมื่อเทียบระหว่างสูตรโปรตีนน้อยและมาก (ลดได้ 3.0 และ 3.6 กก.) (p>0.20 ทุกการเปรียบเทียบ)

ผู้วิจัยสรุปว่าไม่ว่าสูตรลดน้ำหนักที่เน้นการลดไขมัน, คาร์โบไฮเดรต หรือโปรตีนก็สามารถทำให้น้ำหนักลดได้พอๆ กัน นอกจากนี้แล้ว ผู้เข้าร่วมวิจัยที่มาติดตามการลดน้ำหนักเป็นประจำ ยังสามารถลดได้ดีกว่าด้วย

ผมว่า ลดยังไงก็ได้ แต่ขอให้ตั้งใจดีกว่าครับ!

ที่มา: The New England Journal of Medicine