เส้นผมก็เป็นปุ๋ยได้

By: pawinpawin
Writer
on Tue, 30/12/2008 - 16:31

ปุ๋ยชีวภาพที่เรารู้จักกันโดยทั่วไปนั้นมักมาจากปัสสาวะหรืออุจจาระของคนหรือสัตว์ ซึ่งได้มาจากตามบ้านเรือนและฟาร์ม แต่ที่ต่อไปที่เราอาจจะไปเอาวัตถุดิบนั้นอาจเป็นที่ร้านทำผมก็เป็นได้!

ด้วยหลักการที่ว่า ผมของคนเรานั้นมีไนโตรเจนอยู่ถึง 15% ซึ่งหากผ่านกระบวนการแล้ว ก็สามารถนำไปเป็นแหล่งไนโตรเจนของพืชได้ ทางคุณ VD Zheljazkov และคณะนักวิจัยจาก Mississippi Sate University จึงได้ทำการศึกษาโดยนำเส้นผมมนุษย์มาหมักเป็นปุ๋ยเทียบกับกลุ่มที่ใช้ปุ๋ยธรรมดา ผลพบว่า การเพิ่มเส้นผมในอัตราส่วน 5 และ 10% โดยน้ำหนักนั้น ทำให้ผลผลิตของผักกาดแก้วที่เพาะดีกว่ากลุ่มที่ใช้ปุ๋ยธรรมดา ผู้วิจัยสรุปว่าเส้นผมของคนเรา ก็สามารถเป็นส่วนประกอบของปุ๋ยที่ใช้กับพืชได้ แต่ไม่เหมาะสำหรับพืชโตเร็วเนื่องจากเส้นผมนั้นใช้เวลานานกว่าที่จะย่อยสลาย

เป็นที่คาดการณ์กันว่าเราใช้พลังงานไปกับกระบวนการสร้างปุ๋ยแอมโมเนียสังเคราะห์ (กระบวนการ Haber) ถึงกว่า 1% ของพลังงานที่มนุษย์ใช้ หรือคิดเป็นกว่า 150 กิกะวัตต์ ดังนั้นกระบวนการทางชีวภาพอาจช่วยลดการใช้พลังงานในส่วนนี้ได้

ที่มา: HortTechnology via Wired