เครื่องกระตุ้นหัวใจอาจใช้พลังงานจากหัวใจเอง

By: pawinpawin
Writer
on Wed, 12/11/2008 - 11:55
Topics: 

จากข่าวเก่าที่มีหลายคนสงสัยเรื่องแหล่งพลังงานสำหรับหัวใจเทียม วันนี้มีการเปิดตัวแหล่งพลังงานที่เกิดจากการทำงานของหัวใจเองแล้วครับ

บริษัท Zarlink Semiconductor จากสหราชอาณาจักร เปิดเผยในงานประชุมประจำปีของ American Heart Association เกี่ยวกับเครื่องกระตุ้นหัวใจที่ใช้พลังงานจากหัวใจเอง (Self-Energizing Implantable Medical Microsystem - SIMM) โดยเครื่องดังกล่าวจะทำงานโดยอาศัยบอลลูนที่อยู่ภายในห้องหัวใจในการรับแรงที่เกิดขึ้นจากการบีบตัวของหัวใจเพื่อกำเนิดไฟฟ้า และใช้ในการกระตุ้นหัวใจต่อไป

จากการวิจัยทางคลินิก พบว่าในสถานการณ์ที่หัวใจเต้นในอัตราปกติ (80 ครั้งต่อนาที) เครื่องสามารถกำเนิดพลังงานได้ 4.3 ไมโครจูล ต่อการบีบตัวของหัวใจในแต่ละครั้ง และหากหัวใจเต้นเร็วขึ้นในช่วง 100-130 ครั้งต่อนาทีก็จะทำให้เกิดพลังงานมากขึ้นอีก 40% และไม่พบผลกระทบร้ายแรงต่อหัวใจ (แต่ผมคิดเองว่า้ถ้าเร็วกว่านี้คงไม่ไหวแล้ว -- ผู้ป่วยคงรู้สีกใจสั่น เป็นลมซะก่อน)

สำหรับท่านที่ไม่เข้าใจเรื่องเครื่องกระตุ้นหัวใจ: การเต้นของหัวใจในผู้ป่วยบางรายเกิดจากการทำงานผิดปกติของระบบควบคุมการเต้น เช่น ระบบควบคุมให้เต้นช้าเกินไป ทำให้ต้องมีเครื่องมาช่วยกระตุ้นให้เต้นเร็วขึ้น ซึ่งโดยปกติเครื่องแบบนี้ก็จะมีทั้งเครื่องที่ติดไว้กับผนังหน้าอกภายนอก (คล้ายๆ กับ แบบที่เห็นในโทรทัศน์ นั่นแหละครับ) แต่สำหรับผู้ที่เป็นโรคนี้มักจะเป็นไปตลอดชีวิต จึงจำเป็นต้องฝังเครื่องมือไว้ภายในร่างกาย โดยส่วนใหญ่พลังงานที่ใช้นั้นไม่มากมายเท่าใดนัก (เพราะเป็นแค่สัญญาณไปสั่งหัวใจให้เต้นอีกที) ปัจจุบันที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นแบตเตอรี่ที่มักจะต้องมีการเปลี่ยนทุก 2-3 ปีครับ

เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดที่อาศัยพลังงานจากการบีบตัวของหัวใจ

ที่มา: SIMM Device, American Heart Association