การรับประทานวิตามินบี หรือกรดโฟลิคเสริมไม่ได้ช่วยลดมะเร็ง

By: pawinpawin
Writer
on Wed, 05/11/2008 - 20:10

นักวิจัยจาก Brigham and Women's Hospital สหรัฐอเมริกา (เครือเดียวกับ Harvard) ทำการศึกษาติดตามผู้หญิงที่ทำงานด้านการแพทย์จำนวน 5,442 คนที่มีอายุตั้งแต่ 42 ปีขึ้นไป เป็นเวลากว่า 7 ปี โดยแบ่งสุ่มเป็นสองกลุ่ม คือให้อาหารเสริมที่ประกอบด้วย กรดโฟลิค (2.5 mg), วิตามินบี 6 (50 mg) และ วิตามินบี 12 (1 mg) หรืออาหารเสริมที่เป็นยาหลอก และดูผลที่เกิดขึ้นคือจำนวนของผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งระยะลุกลาม หรือมะเร็งเต้านม

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มที่ได้รับอาหารเสริมดังกล่าว มีอัตราการเกิดมะเร็งระยะลุกลามไม่แตกต่างจากกลุ่มที่ได้อาหารเสริมที่เป็นยาหลอก (Hazard Ratio 0.75, 95%CI 0.79-1.18, p=0.75) และในด้านมะเร็งเต้านม ก็ไม่พบว่าแตกต่างกันระหว่างสองกลุ่มเหมือนกัน (HR 0.83, 95%CI 0.60-1.14, p=0.24)

ผู้วิจัยได้สรุปผลว่า การรับประทานอาหารเสริมดังกล่าว ไม่ได้ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่ออัตราการเกิดมะเร็ง ในยุคที่อาหารเสริมกำลังเฟื่องฟู

ถึงแม้จะเป็นงานวิจัยจากต่างประเทศ ซึ่งอาจแตกต่างจากคนในเอเชียก็ตาม ผมคิดว่าก็น่าจะเป็นเหตุผลที่เราน่าจะเลิกคิดว่ากินวิตามินเสริมด้วยเหตุผลแบบนี้ได้แล้ว.. แต่ถ้าคิดว่ากินเพื่อเป็นยารักษาด้านจิตใจ ก็แล้วแต่ครับ

ที่มา: Journal of American Medical Association via Reuters

4 Comments

Anonymous's picture

ถ้าคิดว่าวิตามินไม่มีประโยชนฺ์ก็กินหญ้าดีกว่าครับ

Anonymous's picture

ไม่มีประโยชน์ต่อการรักษามะเร็งไงครับ
ถ้าจะกินหญ้าแล้วรักษามะเร็งก็น่ากินนะครับ ถูกกว่าวิตามินอีก

งงกับความคิด's picture

ผมคิดว่าก็น่าจะเป็นเหตุผลที่เราน่าจะเลิกคิดว่ากินวิตามินเสริมด้วยเหตุผลแบบนี้ได้แล้ว.. แต่ถ้าคิดว่ากินเพื่อเป็นยารักษาด้านจิตใจ ก็แล้วแต่ครับ

เป็นตรรกะที่ดีมากเลยครับ ฮ่าฮ่า

pawinpawin's picture

เป็นเสมือน Placebo (ยาหลอก) ไงครับ ช่วยด้านความรู้สึกว่าอย่างน้อยก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลย