เมื่อมนุษย์หยุดวิวัฒนาการ

By: Mr.JoH on Thu, 09/10/2008 - 20:10
Topics: 

นักพันธุศาสตร์ชาวอังกฤษ Steve Jones ได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง "Human evolution is over" โดยกล่าวว่า มนุษย์ในปัจจุบัน ได้หยุดการวิวัฒนาการ เพราะว่าสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป

การวิวัฒนาการเกิดขึ้นจากองค์ประกอบด้วย การคัดเลือกตามธรรมชาติ, การกลายพันธุ์, และการเปลี่ยนแปลงแบบสุ่ม เนื่องจากรูปแบบการสืบพันธุ์ของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไป ทำให้อัตราการกลายพันธุ์ลดลง

สาเหตุที่อัตราการกลายพันธุ์ลดลง ก็เพราะมนุษย์เพศชายในปัจจุบันไม่นิยมมีลูกเมื่ออายุมากๆ ซึ่งเมื่ออายุมากขึ้น การแบ่งเซลล์ในเพศชายก็มีมากขึ้น ซึ่งทำให้เกิดโอกาสในการกลายพันธุ์สูงกว่า

ที่มา - Slashdot

2 Comments

KnightBaron's picture

ผมมองอีกแง่นึงนะครับ คิดว่ามนุษย์ก็ยังคงวิวัฒนาการอยู่ ไม่ใช่เชิงกายภาพ แต่เป็นเทคโนโลยี และวิวัฒนาการทางด้านสังคมต่าง จริงๆ ผมได้ไอเดียมาจากเกม Spore ที่เราหยุดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างขนาดใหญ่ตั้งแต่ Creature Phase แล้วมาพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี สังคม และวัฒนธรรมกันต่อใน Civ Phase กับ Space Phase