วีดีโอแร็ปอธิบาย Astrobiology

By: Mr.JoH on Wed, 24/09/2008 - 21:11

หลังจากที่ วีดีโอแร็ปอธิบาย LHC ของ CERN ประสบความสำเร็จ หน่วยงานหลายแห่งก็เริ่มให้ความสนใจ ทำวีดีโอแร็ปเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์

ล่าสุดนาซาก็เล่นด้วย เมื่อได้ทำ วีดีโอแร็ปอธิบาย Astrobiology ซึ่งเป็นสาขาที่ว่าด้วยการอธิบายสิ่งมีชีวิตนอกโลก

แร็ปเปอร์ไทยคนไหน สนใจทำบ้างมั้ยครับ

ที่มา - slashdot

1 Comment