เกาหลีใต้เตรียมจัดตั้งบริษัทขายคาร์บอนแห่งแรก

By: Mr.JoH on Thu, 18/09/2008 - 16:29
Topics: 

เกาหลีใต้จะทำการจัดตั้งบริษัทขายคาร์บอนแห่งแรก เพื่อช่วยควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยบริษัทดังกล่าวจะใช้ชื่อว่า Korean Carbon Finance (KCF) มีเงินทุนในการจัดตั้งกว่า 4 ล้านดอลลาร์

บริษัทที่จะตั้งใหม่นี้ จะทำการลงทุนโดยตรงและให้คำปรึกษา ให้กับบริษัทที่ต้องการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งทางเกาหลีใต้คาดว่า จะเป็นการกระตุ้นตลาดของคาร์บอนเครดิต ในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือให้ดียิ่งขึ้น

ที่มา - Physorg